Esports-opetus laajenee nyt 20 Suomen oppilaitoksesta ulkomaille ja AVI:n koulutustarjontaan

Suomen johtava e-urheiluopintojen tarjoaja Incoach laajentaa tarjontaansa Viroon ja yhdessä Alueviraston kanssa valtakunnallisesti kaikille opetusalan toimijoille, opettajille ja henkilökunnalle.

Incoach järjestää monimuotoisia esports-kursseja oppilaitoksille jotka haluavat tukea opiskelijoidensa tärkeää peliharrastusta kestävillä ja kehittävillä opinnoilla. Opetuksemme on säännöllisenä osana yli sadan nuoren arkea ja palveluitamme on toteutettu yhdessä Suomen suurimpien opetusalan toimijoiden kuten Saskyn, Hyrian, Winnovan, JAMKin sekä monen muun kanssa kolmen vuoden ajan. Palvelumme mahdollistaa täysin oppilaitoksen tarpeisiin räätälöidyn esports-kurssin järjestämisen, avaimet käteen periaatteella, ja tulevana lukuvuotena opetuksemme tulee löytymään myös naapurimaamme Viron valikoimasta. Toteutuksessamme huomioidaan itse pelivalmennuksen lisäksi opiskelijoiden fyysinen ja mentaalinen hyvinvointi. Esports-opinnoissa rakennetaankin nuorille terveellinen ja kestävä peliympäristö, joka mahdollistaa sekä hyvinvoivien että suorituskykyisten pelaajien kehityksen.

Yhdessä Alueviraston kanssa järjestettävä verkkoseminaari on uudenlainen ja ainutlaatuinen mahdollisuus etenkin koulujen henkilöstölle tutustua ohjatun pelaamisen tuomiin hyötyihin. Koulutuksessa syvennytään esportsin mahdollisuuksiin, haasteisiin ja hyötyihin, miten ohjatulla pelaamisella voidaan positiivisesti vaikuttaa nuorten arkeen ja koulumenestykseen sekä minkälaisia toteutuksia Suomessa on tähän mennessä nähty.

Lisätietoja koulutuksesta