Yhteinen symboli suomalaisten yritysten ja yhteisöjen avulle Ukrainaan on nyt lanseerattu

Suomalaiset yritykset, myös lukuisat Suomalaisen Työn Liiton jäsenet, ovat halunneet tukea Ukrainan kansaa kevään aikana. Marketing Finlandin ja Suomalaisen Työn Liiton aloitteesta on luotu yhteisöjen ja yritysten käyttöön merkki, jonka avulla yritykset voivat kertoa tukevansa Ukrainan kansaa niin nyt kuin Ukrainan jälleenrakennusvaiheessakin.

Ukraina-merkki on luotu yritysten ja yhteisöjen tarpeeseen saada yksi yhtenäinen tunnettu merkki, jonka avulla voi viestiä annetusta tuesta. Merkki lanseerattiin 24.5. ja sen voi ladata ukrainamerkki.fi -sivulta. Merkin avulla organisaatio ja sen henkilöstö voivat viestiä, että he ovat tehneet jonkin konkreettisen teon Ukrainan hyväksi ja ovat ukrainalaisten tukena. Merkillä yritys voi myös kannustaa muita yrityksiä auttamaan ja tukemaan Ukrainaa ja ukrainalaisia.

Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova oli mukana merkin lanseeraustilaisuudessa Keskuskauppakamarilla 24.5. Hän kiitti kaikkia suomalaisia toimijoita annetusta avusta ja aktiivisuudesta. 

– Arvostamme suuresti suomalaisten lähettämää apua ja jokaista tuen ilmaisua. Ukraina-merkki on meille symbolisesti merkityksellinen ja toivottu tuen osoitus, kiittää Dibrova. 

Lataa merkki ukrainamerkki.fi -sivustolta 

Ukraina-merkki on maksuton, mutta ei vastikkeeton. Ladatakseen merkin yrityksen tai organisaation käyttöön, on pitänyt tehdä jokin konkreettinen Ukrainaa tai ukrainalaisia auttava teko. Merkin voivat ottaa käyttöön yritykset, hyväntekeväisyysjärjestöt, julkinen sektori (kunnat, kaupungit, koulut, terveydenhuoltoalan toimijat jne.) sekä muut yhteisöt, kuten vaikkapa urheiluseurat.   

LM Somecon suunnittelema Ukraina-merkki on helposti tunnistettavissa maan lipun väreistä ja auringonkukasta. Se sopii moneen käyttöön niin digiympäristössä kuin vaikkapa printtimaailmassa. ”Stand for Ukraine – Act for Ukraine” kertoo myötäelämisen lisäksi konkreettisesta tuesta sodasta kärsivälle maalle ja sen kansalaisille. Lisää tietoa merkistä, ohjeet lataamiseen ja merkin käyttövinkkejä löytyy sivulta ukrainamerkki.fi  

Suomalaiset organisaatiot lahjoittaneet paljon, mutta apua tarvitaan edelleen

Suomessa yli 20 järjestöä kerää rahaa Ukrainan ja ukrainalaisten auttamiseen. Lahjoituksia avustustyöhön on kertynyt tähän mennessä reilu 60 miljoonaa euroa. Osa järjestöistä on ilmoittanut, että heidän saamistaan lahjoituksista jopa 30-40 prosenttia on tullut yrityksiltä ja yhteisöiltä, summaa Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski 

– On todella hienoa, että suomalaiset yritykset ovat jo olleet aktiivisia auttajia. Lisäksi sekä kansalaisilla että yrityksillä on ymmärrys pitkäkestoisen avun tarpeeseen ja uskon, että Ukraina-merkin käyttö kannustaa myös muita osallistumaan tärkeään avustustyöhön, Tornikoski jatkaa.

Ukraina-merkin ja apuaukrainaan.fi -verkkosivun toteuttaneessa työryhmässä ovat olleet mukana Marketing Finland, LM Someco, Kuuki, Fama Consulting, Suomalaisen Työn Liitto ja VaLa ry.  

Kuva: Ukraina-merkin lanseeraustilaisuudessa 24.5. Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova (kolmas vas.) kiitti lämpimästi suomalaisia kaikesta avusta ja tuesta.