Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

Osuuskunta Aatos

Osuuskunta Aatos on psykologikollektiivi, jonka tavoitteena on tehdä hyvää.  He tarjoavat psykologi-, psykoterapia-, ja työnohjauspalveluita sekä yksilöille että ryhmille. Osuuskunta tuottaa organisaatioille myös psykologiaan ja käyttäytymistieteeseen pohjautuvia palveluita sekä koulutusta. Aatos perustettiin, jotta voitaisi tuottaa palveluita radikaalisti uudella tavalla; eettisesti, hyvinvoivasti sekä tasa-arvoisesti. Tämä lähtökohta heijastuu yrityksen rakenteessa, tarjotuissa palveluissa sekä osuuskunnan omassa näkemyksessä Aatoksen yhteiskunnallisesta roolista.

Aivoliiton Palvelut Oy

Aivoliiton Palvelut Oy:n toiminta on valtakunnallista ja yhtiön toimialana ovat sopeutumisvalmennus, avoterapiat, puhevammaisten tulkkauspalvelut ja kommunikaatio-ohjaus, asumis- ja avopalvelut nuorille sekä ammattilaisten koulutus -ja muu asiantuntijatoiminta. Yritykselle on ensiarvoisen tärkeää, että heidän kohderyhmänsä saavat parhaan mahdollisen hoidon ja kuntoutuksen. Perheet, joissa lapsella on kielellinen erityisvaikeus tarvitsevat myös paljon tietoa ja tukea arjen sujumiseksi. Aivoliitto tarjoaa kohderyhmille moniammatillista ja osaavaa kuntoutuspalvelua, sopeutumisvalmennuskursseja sekä laadukkaita koulutuspalveluita ammattilaisille.

ASV Arctic Smart Village Oy

ASV Arctic Smart Village Oy:n tarkoitus on maaseudun elinvoimaisuuden lisääminen. Tätä tarkoitusta varten yritys toteuttaa Älykylä-konseptin mukaisia asuinalueiden perustamisia. Älykylä-malli on tehty asukkaiden etuja ajatellen. Ensisijaisesti pyritään kustannussäästöihin rakennuttamisessa ja asumisessa. Lisäksi pyritään energiatehokkuuteen, yhteisöllisyyteen, ilmasto- ja ympäristöystävällisyyteen ja laadukkaan elämisen toteutumiseen, sekä resurssiviisauteen ja kokonaisvaltaisesti kestävään asumiseen.

Evantia Oy

Evantia on kommunikoinnin moniosaaja yli 30 vuoden kokemuksella. Tulkkauspalvelut ja kommunikaatio-opetus ovat yrityksen ydinosaamista. Toiminnallaan Evantia mahdollistaa asiakkaille yhdenvertaisen kohtaamisen ja osallistumisen. Yritys alan suurin työnantaja Suomessa. Heillä työskentelee erilaisissa tehtävissä lähes 200 ammattilaista valtakunnallisesti. Evantia kehittää ja edistää eri asiakasryhmien kommunikaatiomahdollisuuksia ja mahdollistaa ihmisten yhdenvertaisen osallistumisen yhteiskunnassa.

Yritys kehittää edistyksellisiä nykyajan innovatiivisia teknologiaratkaisuja hyödyntäviä palvelumalleja. Yhdenvertainen osallistuminen ja savutettavuus on yrityksen arvona. Evantia Oy on osa Honkalampi-konsernia. Myös Honkalampi-säätiöllä on Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Finla Työterveys Oy

Finla Työterveys on vahva suomalainen työterveyden suunnannäyttäjä. Yritys tuottaa keskitetysti työterveyspalveluita asiakkailleen kumppanuuden periaatteella. Erityistä toiminnassa on keskittyminen työterveyshuoltoon, mikä mahdollistaa panostamisen laadukkaaseen, asiantuntevaan palveluun sekä kehitykseen. Finla Työterveys on aloittanut toimintansa vuonna 1973 nimellä Tampereen Työterveys ry. Yhdistys omistaa edelleen kaikki Finla Työterveyden osakkeet, mikä tekee yrityksestä riippumattoman, aidosti suomalaisen ja paikallisen toimijan.

Taukokangas Oy

Taukokangas on kotimainen hyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa hoiva- ja asumispalveluja, lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta sekä muita hyvinvointipalveluja kaikenikäisille. Taukokankaan tavoitteena on asiakkaiden terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn edistäminen kaikissa elämäntilanteissa. Toimipisteemme sijaitsevat Oulaisissa, Ylivieskassa ja Kalajoella.

Viitahoiva Oy

Hyvinvointikeskus Viitakoti sijaitsee Jyväskylässä. Kiinteistö rajoittuu osittain kaupungin hoitamaan viheralueeseen. Kolme rakennusta piha-alueineen muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Viitatupa on avoin päiväkeskus ja lounasravintola. Villa Verannassa yritys tarjoaa toimintakykyä ylläpitävää, kuntouttavaa ja yksilöllistä päivätoimintaa senioreille ja muistisairaille. Viitahoiva Oy:llä on lyhyt- ja pitkäaikaiseen asumiseen soveltuvia asumisvaihtoehtoja senioriasunnoista ryhmäkoteihin. Viitakodit ry omistaa kiinteistön rakennuksineen ja vuokraa asuntoja, toimitiloja ja juhla- ja kokoustiloja. Viitakodit ry:n omistama Viitahoiva Oy vastaa palveluliiketoiminnasta. Pääasiallinen liiketoiminta on palveluasuminen, kotipalvelu, kuntouttava päivätoiminta ja ruokapalvelut.

Gubbe Sydänystävä Oy

Gubbe on uudenlainen vanhuspalvelu, joka tarjoaa iloista seuraa ja apua arjen askareisiin ikäihmisille. Yritys tarjoaa ikäihmisille ei-sairaanhoidollisia palveluja, eli apua arjen askareihin ja iloista seuraa. Periaatteena on etsiä ikäihmiselle ikioma sydänystävä ”Gubbe”, joka vierailee hänen luonaan säännöllisesti. Apua ja seuraa tarjoavat ”Gubbet” ovat pääosin korkeakoulu- ja lukio-opiskelijoita. Yritys Gubben missio on vähentää yksinäisyyttä yksi ikäihminen kerrallaan, kohottaa ikäihmisten hyvinvointia ja auttaa heitä elämään terveempi ja onnellisempi vanhuus. Gubben avulla ikäihminen voi asua kotona pidempää. Gubbe toimii myös hoivakodeissa, jolla mahdollistetaan ikäihmiselle henkilökohtaiset, kiireettömät kohtaamiset ja mielekästä viriketoimintaa.

Loistohoiva

Loistohoiva on syntynyt perustajayrittäjien halusta tarjota ikäihmisille poikkeuksellisen laadukasta hoivapalvelua mahdollistaen siten asiakkaidensa omassa kodissa asumisen mahdollisimman pitkään. Yritys tarjoaa yksilöllistä kotihoivapalvelua ikäihmisille ja vammaisille henkilöille heidän omassa kodissaan. Yritys on tarjonnut koti- ja hoivapalveluita pääkaupunkiseudulla (Vantaan Seniorihoiva Oy) ja Pirkanmaalla (Tampereen Seniorihoiva Oy) jo vuodesta 2013 alkaen.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys lukeutuu Suomen suurimpiin alueellisiin kansalaisjärjestöihin noin 28 000 henkilöjäsenellä. Yhdistys tarjoaa kuntoutus-, tuki- ja neuvontapalveluja syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Muita yhdistyksen toimialoja ovat majoitus-, matkailu-, ravintola ja kiinteistönhuoltopalvelut.

Espoon Eläkekotisäätiö

Säätiön toiminta-ajatuksena on tarjota asiakas- ja asukaslähtöistä, kokonaisvaltaista, turvallista, kuntouttavaa hoitoa ja asumista. Säätiö vuokraa asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan palveluasumista tarvitseville, ensisijaisesti espoolaisille ja muualla pääkaupunkiseudulla asuville henkilöille, jotka eivät omilla varoillaan tai tuloillaan kykene itselleen asuntoja hankkimaan. Säätiö tarjoaa myös tehostettua palveluasumista ikäihmisille ja vammaisille sisältäen ympärivuorokautisen hoivan.

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

Jyväskylässä toimivan Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön tarkoituksena on edistää vammaisten, vajaakuntoisten sekä henkilöiden, jotka kehityksen viivästymien tai häiriöiden vuoksi tarvitsevat erityistä tukea, elinolosuhteita yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä ja kehittää palvelujärjestelmiä vastaamaan heidän tarpeitaan.

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr on yksilöllisiä ja laadukkaita palveluita kehitysvammaisille ja osatyökykyisille henkilöille tuottava yleishyödyllinen yhteisö. Säätiö tuottaa asumisen, työn ja vapaa-ajan palveluita kehitysvammaisille ja osatyökykyisille ihmisille. Säätiöllä on palvelukoteja ja tukiasuntoja, työ- ja päivätoimintaa sekä lomia ja leirejä, jotka ovat tarkoitettu kehitysvammaisille ja autismin kirjon ihmisille.

Kaikki Yhteiskunnallinen yritys-merkki yritykset

Sinivalkoisesta Valinnasta löydät kaikki Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden saaneet yritykset.

www.sinivalkoinenvalinta.fi

Teillekin Yhteiskunnallinen yritys -merkki?

Yhteiskunnallinen yritys -merkki on luotettava keino viestiä, että yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita. Merkki lisää yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta. Merkki sopii yritykselle, joka haluaa viestiä läpinäkyvästi siitä, että yritys ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia ja toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Hae Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeutta