Tradekalle ja sen tytäryhtiöille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Tradekalle ja sen tytäryhtiöille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Tradeka-konserniin kuuluvat ravintola-alan toimija Restel, lehtijakelu- ja logistiikka-alan yritys Lehtipiste, hoiva- ja terveysalalla toimiva ONNI, katsastus- ja lupapalveluita tuottava A-Katsastus Groupin sekä sijoitustoimintaa harjoittava Tradeka-sijoitus.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

“Kotimaiselle palvelualan yrityksiä omistavalle ja verot Suomeen maksavalle yritykselle Avainlippu on vahva symboli, jota myös asiakkaat arvostavat”, sanoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

“Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. 92 % Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä”, Mentu kertoo.

Lisätiedot:

Satu Niemelä, vastuullisuusjohtaja, Osuuskunta Tradeka
Puh. 040 561 6802
Email: satu.niemela[a]tradeka.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto
Puh. 050 561 5030
Email: reetta.mentu[a]suomalainentyo.fi

Osuuskunta Tradeka on noin 200 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen käytännössä. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta. Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoavan A-Katsastus Groupin sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 567 miljoonaa euroa.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi