Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

 

Espoon Diakoniasäätiö sr ja Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit / Edistia-konserni

Edistia-säätiökonsernin emo Espoon Diakoniasäätiö sr toimii elämäänsä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi ja edistää heidän elämänsä hallintaa. Säätiön perustehtävä on yhteiskuntavastuullinen eli auttaa ihmisiä elämässä eteenpäin. Säätiö tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa sekä ryhmä- ja yksilövalmennusta heikommassa työmarkkina-asemassa oleville. Säätiökonsernin tytäryhtiö, Kiinteistöosakeyhtiö Kyyhkyskodit, on Espoossa sijaitseva ARA-rahoitteinen kiinteistö, joka toimii mielenterveyskuntoutujien yhteisökotina. Konserniin kuuluvalle Eedi Asumispalvelut Oy:lle on jo aiemmin myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

 

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (HUN) on Näkövammaisten Keskusliiton suurin jäsenyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edistää näkövammaisten työllisyyttä. HUN ylläpitää Helsingissä käsityöyrittäjien tuotteita myyvää Annansilmät-Aitta-myymälää sekä Iiris Pro -työkeskusta. Lisäksi Pengertuvan yksikkö Kalliossa kehittää ja toteuttaa asumisen tukipalveluja näkövammaisten henkilöiden arjessa selviytymisen tueksi.

 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse

Hugo ja Maria Winbergin säätiö tarjoaa asumista, palveluita ja hoivaa ruotsinkielisille ikäihmisille Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Säätiö ylläpitää vanhainkotia ja hoivakotia. Asukkaat saavat itse toivoa, millaisia tapahtumia ja retkiä hoivakodissa järjestetään.

 

Härmän Kuntoutus Oy

Härmän Kuntoutus Oy on vuonna 1984 perustettu, Suomen ainoa kaksikielinen kuntoutuslaitos. Yritys tarjoaa monipuolisesti ammatillista, lääkinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta niin syrjäytyneille, työikäisille, sairasryhmäkohtaisille kuin ikäihmisillekin. Se tuottaa myös kuntoutustoiminnasta vapaaksi jäävällä kapasiteetilla työhyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluita kylpylä-, liikunta-, ravitsemus- ja majoitustiloilla. Tavoitteena on tukea kuntoutujien työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua.

 

Kajaanin Arvola-Koti ry

Kajaanin Arvola-Koti ry tuottaa vuokra-asumista ja hoivapalveluja kainuulaisille eläkeläisille omistamissaan palvelu- ja vuokrataloissa Kajaanin keskustassa. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja edistää asiakkaittensa hyvinvointia. Hoitoa toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti kodikkaassa ja turvallisessa asuinympäristössä. Palvelua tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen, Kehitysvammaisten Tukiliiton vuonna 1992 perustama valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Tavoitteena on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja luoda laadukkaita palvelumalleja erityisiä tarpeita omaavien ihmisten ja heidän läheistensä tueksi. Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat ovat vaikuttamistoiminta, lyhytaikaishoito, asuntojen hankinta ja rakennuttaminen sekä kehittämistoiminta.

 

Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy 

Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy tuottaa kokonaisvaltaisia kotipalveluita ja kotisairaanhoitoa pääasiassa ikääntyville, sosiaalipalveluiden erityisryhmille sekä lapsiperheille. Yhtiön toiminta tukee kotona asumista ja sen rooli palvelukentässä on edesauttaa asiakkaita selviytymään omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja turvallisissa olosuhteissa. Palvelua ohjaavat lainsäädäntö sekä ammattitaitoinen, asiakkaan kiireetön kohtaaminen.

 

Lahden Seniorihoiva Oy

Kotona Asuen Seniorihoiva on luotettu ei-sairaanhoidollisen hoivan lähde senioreille kotiin. Lahden alueella toiminnasta vastaa Lahden Seniorihoiva Oy. Yritys tarjoaa monipuolisia kotihoidon tukipalveluita kuten kumppanuutta ja seuranpitoa, ruoanvalmistusta, kevyttä kodinhoitoa ja asiointia. Hoivanantajat kannustavat, avustavat ja piristävät senioreita heidän arkisissa toimissaan parantaen senioreiden elämänlaatua ja tukien itsenäisyyttä.

 

Lahden Vanhusten Asuntosäätiö sr

Lahden Vanhusten Asuntosäätiö sr on vuodesta 1964 toiminut yleishyödyllisenä vuokra-asumisen tuottajana Lahden kaupungissa. Säätiö on Lahden alueella toimiva, välittävä ja kehittävä ikäihmisten ja erityisryhmien asuntojen ja palveluiden tarjoaja. Säätiö pyrkii toiminnallaan edistämään ikääntyvän ihmisen hyvää kotona asumista mahdollisimman pitkään.

 

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö sr

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö ylläpitää Lauttasaaren senioritaloa, joka tarjoaa turvallista ja kohtuuhintaista asumista meren rannalla. Palveluasuminen Lauttasaaren senioritalossa sisältää asumisen vuokrayksiössä tai -kaksiossa sekä monipuolista virkistystoimintaa, ohjattuja liikuntaryhmiä ja tapahtumia.

 

Parkinmäen Palvelutalo Oy

Yhtiön toiminta-ajatus on tuoda asumiseen liittyviä laadukkaita palveluita Turun suomen- ja ruotsinkielisille senioreille, sekä palvelutalon asukkaille että myös lähiympäristössä asuville, eettisesti kestävällä pohjalla voittoa tavoittelematta. Yritys tekee tiivistä yhteistyötä muiden yhdistysten ja säätiöiden kanssa. Näiltä saaduilla avustuksilla tuetaan vuosittain 4-8 pienempää eläkettä saavan asukkaan asumista palvelutalossa.

 

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kierrätyksen yleisiä edellytyksiä ja parantaa kierrätysmahdollisuuksia ja kierrätystä koskevaa tietämystä Pirkanmaan alueella. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä auttamalla ja tukemalla pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistyviä työllistymisessään avoimille työmarkkinoille.

 

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen omistama yhtiö, joka tuottaa Tampereella hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalveluita sekä päivätoimintaa. Yhtiö tarjoaa myös kotihoito- ja ravintolapalveluita. Pirkanmaan Senioripalvelut on myös aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa etsitään uusia ratkaisuja ikäystävällisiin palveluihin ja hyvään arkeen.

 

Sie&Mie Keskus osk

Sie&Mie Keskus osuuskunta on vuodesta 2016 alkaen rakentanut yhteistä yrittäjyyttä Rovaniemellä. Liittymällä osuuskunnan jäseneksi pääsee mukaan työtiimiin tai aloittamaan oman yrittämisen sivutoimisena yrittäjänä. Osuuskunnan työllistämät henkilöt tekevät mm. pieniä remontteja ja asennustöitä, verhoilevat huonekaluja, maalaavat koristemaalauksia, siivoavat, hoitavat pihoja ja tekevät toimistohommia.

 

Stiftelsen Leschehemmet Sr

Stiftelsen Leschehemmet Sr tarjoaa ihmiskeskeistä vanhustenhoitoa ruotsinkielisille henkilöille Helsingin eteläosissa. Säätiössä kunnioitetaan eläkeläisiä yksilöinä ja uniikkeina persoonina omine tarpeineen ja toiveineen. Turvallisuus, jatkuvuus ja kodikas ilmapiiri ovat tärkeitä arvoja. Asiakkaita kannustetaan ottamaan osaa jokapäiväisiin aktiviteetteihin ja erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

 

Stiftelsen Nykarleby sjukhem sr

Säätiön pääasiallinen tarkoitus on antaa hoitoa ja kuntoutusta sotainvalideille ja sotaveteraaneille sekä heidän puolisoilleen, leskeksi jääneille ja lottana toimineille. Muita asiakasryhmiä ovat mm. sairaalahoidon jälkeen kuntoutusta tarvitsevat. Tarjolla on myös avohoitoa ja vesiterapiaa.

 

Treili Oy

Treili Oy tarjoaa mielenterveys- ja päihdepalveluita, ikäihmisten palveluita sekä työyhteisöjen koulutus- ja kehittämispalveluita. Se kehittää jatkuvasti uusia, entistä joustavampia palveluja elämän eri tilanteisiin. Yritys on alansa pioneeri, joka on pitkään tuottanut palveluita Sopimusvuori Oy:n nimellä. Treilin perustehtävä on toimia mahdollistajana muutoksessa niin yhteiskunnallisesti kuin yksilötasolla.

 

Työterapinen yhdistys ry

Työterapinen yhdistys on tukiasumispalveluja tuottava, liiketaloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee asumisessaan hankaluuksiin joutuneita mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Keskeisenä periaatteena on päihteettömyyden tukeminen sekä mielenterveyden edistäminen ammatillisesti ja yhteisöllisin keinoin.

 

Venner

Vennerin toiminta perustuu yhteiskunnan hyvinvoinnin polarisaation kaventamiseen. Vennerin kautta kuluttajat voivat ostaa terveellisen ja voimauttavan ruokakassin resepteineen vähävaraiselle lapsiperheelle, ja näin olla mukana auttamassa apua tarvitsevia.  Venner-ruokakassit sekä Vennerin Keittiössä-alusta lisäävät hyvinvointia opettamalla uusia taitoja ja voimauttamalla ravitsevan ruoan kautta.

 

Verstas247 – CraftGym Oy

Yhtiön ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen jakamistaloutta ja käsityökulttuuria edistämällä. Tällä hetkellä yritys tarjoaa yhteiskäyttötiloja ja -laitteita käsityön harrastajien ja ammattilaisten käyttöön. Verstas247 haluaa lisätä yhteisöllisyyttä, itse tekemisen ja yhdessä tekemisen kulttuuria sekä aktivoida ihmisiä positiiviseen, mielen hyvinvointia lisäävään toimintaan.