Uusi EU-standardi on läpimurto liesipalojen vähentämisessä

Suomalainen liesivahtivalmistaja SAFERA Oy on ollut mukana työryhmässä, joka on määrittänyt Euroopan laajuisen standardin liesivahdeille.

Tavoitteena oli yhtenäistää liesivahtien laatu- ja turvallisuusvaatimukset, koska liesivahtien kysyntä on ollut viime vuosina kovassa kasvussa, mutta alan tarjonta on ollut hajanaista. Standardi on erinomainen asia myös paloturvallisuusasiantuntijoiden näkökulmasta, kommentoi johtaja Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Työryhmän esityksen pohjalta EU:n alueelliset standardointijärjestöt ovat hyväksyneet uuden EN 50615 -standardin käyttöönoton yksimielisesti. SAFERA Oy toimi kansainvälisessä työryhmässä Suomen sähköteknisen alan standardointijärjestön Seskon nimeämänä virallisena jäsenenä.

– Koko alan kehityksen kannalta on tärkeää, että laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat kaikille toimijoille samat, jotta asiakas voi olla varma tuotteensa luotettavuudesta. Siksi lähdimmekin innolla mukaan työryhmään. Eikä ole jokapäiväinen asia suomalaiselta yritykseltä päästä vaikuttamaan EN-standardeihin tällä tasolla, kertoo SAFERAn toimitusjohtaja Henri Andell.

Standardi kasvattaa liesivahtien käyttöä

Liesipalot ovat yleisin kotitalouspalojen syy. Standardin mukainen liesivahti ei pelkästään sammuta mahdollista tulipaloa, vaan ennakoivasti estää sen. Aiemmin markkinoille on tullut tuotteita, jotka eivät ole erottaneet todellista vaaraa tavallisesta ruoanlaitosta, tai ne eivät ole reagoineet tulipalon uhkaan ajoissa.

– Työryhmän työn tärkeä osa oli suunnitella laitteille käytännön testit, joiden avulla saimme määritettyä laatu- ja turvallisuusvaatimukset liesivahdeille. Käytännössä testeiksi määriteltiin lopulta sellaiset, joita olemme itse tehneet omille liesivahdeillemme jo vuosia, Andell kuvaa.

Alun perin toive liesivahtien yhteiselle standardille tuli viranomaisilta ympäri Eurooppaa. Paikallisten määräysten asettamista on hidastanut yhtenäisten vaatimusmäärittelyjen puute, vaikka moni taho onkin jo epävirallisesti alkanut suositella liesivahtien käyttöä.

Myös Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n johtaja Matti Orrainen näkee standardin äärimmäisen tärkeänä.

– SPEK:n yksi päätavoitteista on parantaa asumisen turvallisuutta ja haluamme edistää kaikkia ratkaisuja, jotka lisäävät rakennusten paloturvallisuutta. Tässä liesiturvalaitteet ovat tärkeässä osassa. Standardi takaa, että hankitut laitteet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset, Orrainen toteaa.

Henri Andell uskoo, että standardi kasvattaa merkittävästi liesivahtien suosiota, koska ne ovat varmin tapa estää usein tuhoisia liesipaloja.

– Paitsi että liesivahdit pelastavat henkiä, ne tuovat myös merkittäviä kustannussäästöjä rakennusten omistajille, Andell muistuttaa.

Lisätietoja: SAFERA Oy; Henri Andell, toimitusjohtaja, puh. 040 5166 557

SAFERA Oy on vuonna 2007 perustettu liesivahteja valmistava yritys, joka tarjoaa älykkäitä ja ennaltaehkäiseviä kodinturvaratkaisuja rakennuttajille sekä kuluttajille. Tuotteilla autetaan parantamaan asumisen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. SAFERAn liesivahteja myydään pääasiallisesti kansainvälisten markkinoiden tarpeisiin. Kaikki SAFERAn liesivahdit suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Vantaalla.