Jäsenmaksut

Yrityksen kokonaisliikevaihtoon perustuvaan taulukkojäsenmaksuun lisätään merkin käyttömaksu, joka on 0,01 % niiden tuotteiden tai palveluiden liikevaihdosta, joille merkki myönnetään.

Jäsenmaksulaskuri

Valitse merkki tai merkit, ja syötä yrityksesi liikevaihto* (pakollinen).

Jäsenmaksu: € / vuosi

Jäsenmaksun vähimmäis- ja enimmäismäärät

Jäsenmaksun suuruus on 97–9800 euroa/vuosi riippuen yrityksen liikevaihdosta ja merkkien käyttöoikeuksista.

Maksu on vuodessa enintään:
5 900 euroa, jos yrityksellä on käytössään yksi merkki
7 700 euroa, jos yrityksellä on käytössään kaksi merkkiä
9 800 euroa, jos yrityksellä on käytössään kolme merkkiä

Käsittelymaksu

Merkin käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä veloitetaan ensimmäisestä hakemuksesta käsittelymaksua 70 euroa, seuraavista hakemuksista 7 euroa / merkki, mikäli kaikki hakemukset käsitellään samassa merkkitoimikunnan kokouksessa.

Kuntien ja järjestöjen maksut

Kuntien, järjestöjen ja niihin rinnastettavien yhteisöjen jäsenmaksu on 97 euroa / vuosi. Mikäli yhdistys, järjestö tms. harjoittaa liiketoimintaa ja on hakenut tuotteelleen tai palvelulleen jotain liiton merkeistä, rinnastetaan se yritykseksi ja jäsenmaksu määräytyy sen mukaan.