Avainlippu-merkin säännöt

Suomalaisen työn liitto ry:n Avainlippu-merkin kelpoisuusvaatimukset ja myöntämisedellytykset

1. Näiden sääntöjen tarkoitus on yhdessä merkkien käyttöehtojen (”Käyttöehdot”) kanssa edistää Avainlippu-merkin käyttöä luotettavana alkuperän osoittajana suomalaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa sekä suomalaisten yhteisöjen muussa markkinointiviestinnässä. Avainlippu-merkin tavoitteena on kertoa tuotteen, palvelun sekä verkkokaupan suomalaisesta alkuperästä sekä suomalaista työtä edistävästä vaikutuksesta.

2. Avainlippu-merkki on Suomalaisen työn liitto ry:lle (”liitto”) rekisteröity yhteisömerkki, johon myönnetään käyttöoikeuksia näiden sääntöjen mukaisesti.

3. Avainlippu-merkin käyttöoikeus voidaan myöntää liiton hallituksen nimeämän Avainlippu-merkin toimikunnan harkinnan mukaan hakemuksesta Suomessa toimivan, liiton jäsenyhteisön tuotteille, tuoteryhmille, yksilöidyille nimetyille palveluille tai niiden yhdistelmille, jotka on valmistettu tai tuotettu Suomessa ja jotka täyttävät näissä säännöissä mainitut vaatimukset.

4. Käyttöoikeushakemukset käsittelee, käyttöoikeudet myöntää ja riita-asiat käsittelee Avainlippu-merkin toimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta. Avainlippu-merkin toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

5. Avainlippu-merkin toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia, viranomaismääräyksiä ja hyvää liiketapaa sekä Käyttöehtoja.

6. Kelpoisuusvaatimukset

 • Hakijayhteisön tulee olla liiton jäsen.
 • Hakijayhteisöllä tulee olla y-tunnus.

7. Tuotteelle asetetut myöntämisedellytykset

Avainlippu-merkki voidaan myöntää suomalaiselle tuotteelle.  Avainlippu-merkin käyttöoikeutta myönnettäessä tuotteen tai tuoteryhmän tulee täyttää seuraavat myöntämisedellytykset:

 • Tuote tai tuoteryhmä on Suomessa valmistettu.
 • Tuotteen tai tuoteryhmän kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.

Tuotteiden kotimaisuusaste määritellään niiden omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat oleelliset tuotteisiin kohdistetut kustannukset:

 • raaka-aineet
 • tarvikkeet
 • osa- ja puolivalmisteet
 • pakkausaineet ja -tarvikkeet
 • muuttuvat ja kiinteät henkilöstökustannukset
 • alihankinnat
 • muut välittömät kustannukset
 • markkinointikustannukset
 • tuotekehityskustannukset
 • poistot ja korot
 • muut välilliset kustannukset.

Lisäksi Avainlippu-merkin toimikunta huomioi seuraavat seikat:

 • Yleinen mielikuva tuotteen suomalaisesta alkuperästä

8. Palvelulle asetetut myöntämisedellytykset

Avainlippu-merkki voidaan myöntää suomalaiselle palvelulle. Avainlippu-merkin käyttöoikeutta myönnettäessä yksilöidylle ja nimetylle palvelulle tai niiden yhdistelmille palvelun tulee täyttää seuraavat myöntämisedellytykset:

 • Palvelu on tuotettu Suomessa.
 • Hakijayhteisöllä on merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto.
 • Hakijayhteisön pääkonttori on Suomessa.
 • Palvelun kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.

Palveluiden kotimaisuusaste määritellään niiden omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat muuttuvat kustannukset:

 • henkilöstökustannukset
 • alihankinnat
 • materiaalihankinnat
 • muut palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset.

Lisäksi Avainlippu-merkin toimikunta huomioi seuraavat seikat:

 • palveluiden ominaisuudet sekä miten niitä myydään, toimitetaan, tuotetaan ja käytetään
 • palvelun suomalainen suunnittelu sekä kehittäminen
 • palvelun vaikutus kotimaisten tuotteiden tai palveluiden aseman vahvistumiseen
 • yleinen mielikuva palvelun suomalaisesta alkuperästä

9. Verkkokaupalle asetetut myöntämisedellytykset

Avainlippu-merkki voidaan myöntää suomalaiselle verkkokaupalle. Avainlippu-merkin käyttöoikeutta myönnettäessä, tulee verkkokauppapalvelun täyttää seuraavat myöntämisedellytykset:

 • Verkkokauppa toimii Suomessa
 • Hakijayhteisöllä on merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto
 • Hakijayhteisön pääkonttori on Suomessa
 • Verkkokaupan pitää esittää maksu- ja toimitusehdot selkeästi, asiakaspalvelun ja varaston tulee olla Suomessa ja toimitusten tulee tapahtua Suomesta käsin. Verkkokaupasta pitää myös olla selkeästi löydettävissä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.
 • Verkkokauppapalvelun kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.

Verkkokauppapalvelun kotimaisuusaste määritellään omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat oleelliset muuttuvat kustannukset edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta:

 • henkilöstökustannukset
 • alihankinnat , esimerkiksi logistiikka, varasto, mainostoimistopalvelut, markkinointi, asiakaspalvelu, verkkokauppa-alusta
 • materiaalihankinnat pl verkkokaupassa myytävät tuotteet
 • muut palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset

Lisäksi Avainlippu-merkin toimikunta huomioi seuraavat seikat:

 • verkkokaupan tulee tarjota tuotteisiin liittyen asiantuntemusta sekä lisäarvoa asiakkaalle
 • verkkokauppapalvelun vaikutus kotimaisten tuotteiden tai palveluiden aseman vahvistumiseen
 • mielikuva verkkokaupan suomalaisesta alkuperästä

10. Käyttöoikeuden haltijayhteisö voi käyttää Avainlippu-merkkiä myös yrityskuvaviestinnässään, kun yhteisön liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy tuotteista tai palveluista, joille on myönnetty Avainlippu-merkin käyttöoikeus.

11. Avainlippu-merkin käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yhteisö on liiton jäsen. Avainlippu-merkin toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Yhteisön tulee ilmoittaa liitolle, mikäli merkin käyttöoikeuteen vaikuttavissa asioissa tulee muutoksia.

Avainlippu-merkin käyttöoikeus uusitaan kolmen vuoden välein. Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden jatkumisesta tai sen päättymisestä.

12. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina. Tiedot siitä, minkä yhteisön mille tuotteille, palveluille ja verkkokaupoille on myönnetty Avainlippu-merkin käyttöoikeudet ovat julkisia ja liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä. Myös tieto miten merkkihakemukset käsitellään ja miten merkki myönnetään ovat julkisia.

13. Käyttöoikeushakemusten perusteella myönnetyistä käyttöoikeuksista ja käyttöoikeuden jatkamisesta peritään käsittelymaksu liiton hallituksen määräämien perusteiden mukaan.

14. Avainlippu-merkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka tavaramerkkilaissa (544/2019) on säädetty yhteisömerkistä.

15. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää liiton hallitus. Kulloinkin voimassa olevat säännöt löytyvät liiton verkkosivustolta www.suomalainentyo.fi.

 

12.12.2023

 

Lue myös merkkien käyttöehdot »

Avainlippu-merkin toimikunnan kokoonpano ja kokousajat »

 

Hae merkkiä