Ajankohtaista aiheesta: Työkykyjohtaminen

Työkyvyttömyys syö miljardeja vuosittain

Tekemättömästä työstä aiheutuu Suomessa vuositasolla jopa 5 miljardin lasku. Tekemättömän työn vuosikatsaus 2015 -tutkimus osoitti, että työkykyä johtamalla edelläkävijäyritykset ovat onnistuneet vähentämään tekemättömän työn kustannuksia jopa 38 prosenttia.

Erot yritysten välillä jopa yli 30 % tekemättömän työn kustannuksissa – suora korrelaatio yrityksen tuottavuuteen ja kilpailukykyyn

Terveystalon vetämä Työkykyjohtamisen benchmark -tutkimus julkaistiin kolmatta kertaa viime syksynä. Toimialakohtaisia tuloksia tarkasteltaessa tekemättömän työn kustannuksissa on toimialojen välillä suuria eroja. Myös toimialan sisällä erottuvat edukseen yritykset, jotka ovat pitkäjänteisesti panostaneet työkykyyn. Tutkimuksen mukaan työkykyyn kannattaa panostaa taloudellisesti, edelläkävijäyrityksissä yhden euron lisäpanostuksella on saavutettu 6 euron tuotto.