Mitä saat 10 eurolla – no lähes 10 000 työpaikkaa

Miten on mahdollista, että kympillä saa 10 000 työpaikkaa? Väite pohjautuu kansatalouden laskelmiin, joita Suomalaisen Työn Liitto on käyttänyt nostaakseen esiin suomalaisten tuotteiden ja palveluiden ostamisen vaikutukset työllisyyteen. Viesti on toki pelkistetty monimutkaisista panos-tuotos-laskelmiin pohjautuvista laskelmista.

Panos-tuotostaulukoita soveltavien tutkimusten mukaan jokaisella ostopäätöksellä on kerrannaisvaikutuksen myötä merkittävä vaikutus työpaikkojen syntyyn. Jokainen valinta suomalaisen tuotteen tai palvelun hyväksi vaikuttaa suoraan yrityksen kassavirtaan, mutta myös välillisesti valinnat vaikuttavat moneen muuhun toimijaan työllistäen Suomessa niin logistiikan, kaupan, verkkokaupan, markkinoinnin kuin mainonnankin ammattilaisia.

Kun tarkastellaan 10 euron 10 000 työpaikan syntyä on tietysti hyvä huomata, että laskelmassa kuluttajahintojen nousu on huomioitu kuluttajahintaindeksin kautta kysynnän ja tuotannon arvossa. Kuluttajahintaindeksin kasvun myötä 10 € vuonna 2007 oli inflaatiokorjattuna 11,4 € vuonna 2013 ja 11,6 € vuonna 2017.

Iso kuva ratkaisee ja se syntyy pienistä arjen valinnoista

Vuoden 2020 laskelmat perustuvat vuoden 2017 panos-tuotostaulukoihin ja tarkoittaa seuraavanlaista kaavaa 10 000 työpaikan taustalla:

Jos jokainen suomalainen laittaa 11,6 euroa kuukaudessa lisää kotimaisiin tavaroihin ja palveluihin, siitä tulee 900 miljoonaa euroa lisää kysyntää kotimaiselle tuotannolle. Kyseinen euromäärä muodostuu meidän kuluttajien käyttämästä 11,6 eurosta ja kertyvistä verotuloista, joista puolet käytetään julkiseen kulutukseen. Tästä kaikesta synty 300 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Näiden kerrannaisvaikutusten kautta syntyy se kuuluisa 10 000 uutta työpaikkaa.

Näin ollen muistinsääntö voi edelleen olla seuraava:

Jos jokainen suomalainen käyttää 10 euroa kuukaudessa lisää suomalaisiin tuotteisiin, kotimaisen tuotannon kysyntä kasvaa 900 M € ja verotulojen määrä puolestaan 300 M €, mikä merkitsee vuositasolla 10 000 uutta työpaikkaa.

Jos inflaatio kiihtyisi syystä tai toisesta, niin 10 euroa kuukaudessa voi lähivuosina muuttua 12 euroksi. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että jokainen valinta, jonka me kuluttajana, yrityksen ostajana ja julkisena hankkijana teemme, vaikuttaa osaltamme työpaikkojen säilymiseen ja syntymiseen.

Tutustu laskelmaan tästä.

Hae merkkiä