Joko yhteiskunnalliset yritykset ovat sinulle tuttuja?

Yhteiskunnallisista yrityksistä on aiemmin puhuttu julkisuudessa varsin vähän, vaikka Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen yritys -merkin jo yli parille sadalle yritykselle ympäri Suomea ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli viisi miljardia euroa.

Viime aikojen keskustelu vanhustenhoidon laiminlyönneistä on kuitenkin nostanut yhteiskunnalliset yritykset ansaitusti esille, kun on peräänkuulutettu hyvää tekeviä, arvopohjaisia toimijoita, jotka rajaavat voitonjakonsa oman toiminnan kehittämiseen. Myös kuluttajien kiinnostus tällaisia yrityksiä kohtaan on kovassa nousussa.

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat kuten mitkä tahansa yritykset yhtiömuodosta riippumatta, mutta niiden voitonjako poikkeaa tavanomaisesta: liikevoitto käytetään ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen päämäärän hyväksi, joko oman yhteiskunnallisen toiminnan kehittämiseen tai lahjoittamalla se yrityksen toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Tällaisille yrityksille on Suomessa selkeä kysyntä kuluttajien taholta. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Lisäksi yli 60 prosenttia kertoo pyrkivänsä valinnoissaan eettisyyteen mahdollisimman usein.

Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä on tärkeää puhua

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on nyt vahvasti tapetilla ja siitä on tärkeää puhua, sillä se esimerkiksi avaa päättäjille ainutlaatuisen mahdollisuuden valita palveluntarjoajaksi yrityksiä, joiden voitto kanavoituu sekä yhteiskunnalliseen että paikalliseen hyvään ja jotka nauttivat myös kuluttajien luottamusta.

Yhteiskunnalliset yritykset soveltuvat vaikkapa sote-palvelujen tuottajiksi paremmin kuin hyvin, sillä niissä yhdistyvät yksityisen sektorin tehokkuus, julkisen sektorin jatkuvuus, järjestöjen vaikuttavuus ja ennen kaikkea toiminnan eettisyys sekä läpinäkyvyys. Kotimaisina ja paikallisina ne lisäksi ylläpitävät alueellista elinvoimaa työllistämällä paikallisia osaajia ja palauttamalla liikevoittonsa suoraan omaan toimintaansa.

Annetaan kuluttajille aidosti mahdollisuus valita hoitopaikkansa tuottajalta, jonka arvot perustuvat hyvän tekemiselle ja jakamiselle. Se kun varmasti palautuu niin maakunnille kuin koko yhteiskunnalle hyvinvointina, tyytyväisyytenä ja sitä kautta myös kustannussäästöinä.

Lue lisää merkistä

Niina Ollikka
Yhteiskunnallinen yritys -merkin Brand Manager
Suomalaisen Työn Liitto