Työntekijöihin panostaminen on yrityksen paras investointi

Muutoksen taustalla on työntekijöiden kokemus siitä, että työssä oppiminen sekä vaikutusmahdollisuudet työtapoihin ja työn sisältöihin ovat huonontuneet. Keskustelu työelämästä on poikkeuksellisen kiivasta ja voimakkaasti polarisoitunutta, mikä on vahvistanut työntekijöiden epävarmuutta ja turvattomuutta työpaikoilla.

Monet tutkimukset kuitenkin osoittavat, että työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon sekä oman työnsä ja osaamisensa kehittämiseen lisäävät työtyytyväisyyttä. Sen myötä ne parantavat yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Myös Suomalaisen työn indikaattori osoittaa, että hyvin kannattavat yritykset investoivat henkiseen pääomaan, tuotekehitykseen ja työntekijöidensä hyvinvointiin huomattavasti enemmän kuin tappiolliset yritykset.

Arvon on jakauduttava tasaisemmin

Kilpailukyvystä puhuttaessa on perinteisesti totuttu ajattelemaan vain tuotteita ja palveluja, joilla yritys erottautuu kilpailijoistaan. Yrityksen kilpailukyky ja ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointi ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa.

Tavaroiden ja palveluiden takana on aina työntekijä, joka suunnittelee, tuottaa ja valmistaa tuotteet ja palvelut. Työntekijöihin panostaminen synnyttää jaettua arvoa. Se ei saa jäädä kilpailukyvyn ja digitalisaation jalkoihin. Panostaminen ihmisiin ja tuotekehitykseen on edellytys yritysten kilpailukyvyn ja kilpailuedun syntymiselle.

Arvon tasaisempi jakautuminen yrityksen osakkeenomistajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan välillä auttaa yrityksiä menestymään paremmin. Tätä arvon tasaisempaa jakaantumista kutsutaan myös jaetuksi arvoksi. Sen yhtenä peruspilarina on työntekijöiden osallistaminen työyhteisön kehittämiseen.

Pääoma kävelee illalla ovesta ulos

Avoimeen lähdekoodiin perustuvia digitaalisia ratkaisuja suunnitteleva ja kehittävä Exove on esimerkki yrityksestä, joka elää tiukassa vuorovaikutuksessa työntekijöidensä kanssa. It-alalla ihmiset janoavat haasteita, kehitysmahdollisuuksia ja merkityksellistä työtä. Kaikki tuottavuus pohjautuu ajatustyöhön   –   yrityksen pääoma kävelee illalla ovesta ulos ja palaa aamulla takaisin.

Jotta Exove yrityksenä olisi työpaikalle palaamisen arvoinen, on se osallistanut ihmiset mukaan yrityksen kehittämiseen, alkaen arvoista ja strategiasta aina yksittäisen työntekijän päivittäisiin toimiin.

Työntekijän pitää kokea olevansa arvostettu ja oleellinen osa yrityksen menestystä. Osallistava prosessi vaatii yritykseltä aikaa keskusteluille, innovoinnille ja yhdessä tekemiselle   –   eli investointia työntekijöihin.

Jokke Eljala
tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto

Janne Kalliola
toimitusjohtaja, Exove

Kirjoitus on julkaistu Talouselämän Tebatti-palstalla 4.5.2017