Kuluttamisen trendit muuttuvat – mikä on kotimaisuuden arvo muuttuvassa maailmassa?

Välillä tuntuu, että on vaikea saada kiinni kuluttajan arvomaailmasta, sillä kuluttajien päätöksiin vaikuttavia tekijöitä tuntuisi olevan lähes ääretön määrä. Tämän vuoksi me Suomalaisen Työn Liitossa halusimme ymmärtää, miten maailma ja kulutustottumukset muuttuvat.

Tutkimuksemme Suomalaiset ostopäätösten äärellä auttoi ymmärtämään millaiset trendit vaikuttavat kuluttajiin ja kuinka Avainlippu vaikuttaa muuttuvassa maailmassa. Trenditutkimuksessa keskityimme muutosvoimien ymmärtämiseen, jotka kertovat siitä, millaiset rationaaliset ja emotionaaliset tekijät vaikuttavat kulutuskäyttäytymiseemme.

Tutkimuksemme paljasti, että kuluttajien ostopäätöksiä ohjaavat muutosvoimat osuvat erittäin hyvin yhteen Avainlippu-alkuperämerkin arvojen kanssa ja antavat yrityksille hyvät mahdollisuudet korostaa kuluttajien arvoihin vaikuttavia tekijöitä omissa tuotteissa ja palveluissa. Esimerkiksi löytämämme muutosvoima Uusi kuluttajuus osoittaa, että ihmiset ovat valmiita panostamaan yhä enemmän itselleen tärkeissä asioissa, kun taas vähemmän tärkeissä asioissa halvempikin kelpaa.

Muutosvoimat osoittavat myös, että ihmiset haluavat edelleen olla yksilöllisiä kuluttajia, mutta samalla läheisten hyvinvointi koetaan tärkeäksi. Yli puolellatoista miljoonalla suomalaisella on halu suosia paikallisia valmistajia aina kuin vain voi. Halu suosia paikallisuutta liittyy kuluttamisen merkityksellisyyden kaipuuseen, jossa kuluttamisen tulee tukea kuluttajan arvomaailmaa ja antaa perusteita miksi ja miten kuluttaa.

Avainlipulla on suuri merkitys kuluttajille nykypäivänä

Avainlippu on yksi tunnetuimmista alkuperämerkeistä Suomessa. Merkin tunnettuus on ollut viimeisimpien vuosien aikana lähes 80 prosenttia. Tämän lisäksi merkin vaikutus ostopäätökseen on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Merkin tuntevista 71 prosenttia sanoo, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin.

Avainlipun avulla yritys voi korostaa merkityksellisyyttä kuluttajille. Nimittäin lähes neljä kymmenestä suomalaisesta tarkistaa tuotetta ostaessaan aina tai useimmiten,että siinä on Avainlippu. Avainlippuun liitettävät mielikuvat tukevat myös kuluttajien kaipuutta löytää merkityksiä kuluttamiselleen. Yli puolet suomalaisista liittää Avainlippu-merkkiin suomalaisuuden, työllistävyyden, luotettavuuden, vastuullisuuden ja laadukkuuden.

Avainlipun käyttö markkinoinnissa kannattaa

Tunnettuuden, ostopäätökseen vaikuttamisen ja positiivisten mielikuvien vuoksi Avainlippu-merkin käyttö tukee sen käyttöoikeuden saaneiden yritysten markkinointia. Kannustankin Avainlippu-yrityksiä tuomaan merkkiä ahkerasti esiin erilaisissa kohtaamispisteissä kuluttajien kanssa, kuten, verkkosivuilla, tuotepakkauksissa, liikkeiden ja toimipisteiden ovissa ja vaikkapa käyntikorteissa.

Avainlippuun liittyviä positiivisia mielikuvia kannattaa hyödyntää omien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, sillä harvassa on sellainen suomalainen kuluttaja, joka ei haluaisi tukea suomalaista työtä ja vastuullisesti tuotettua tuotetta tai palvelua. Mitä enemmän Avainlippu saa näkyvyyttä ja kuuluvuutta, sitä enemmän se vaikuttaa kulutuspäätöksiimme. Toivottavasti jokainen nykyinen ja tuleva Avainlippu-yritys tuo ylpeästi esille merkkiä osana omien tuotteiden ja palveluiden brändikokemusta. Yhdessä pystymme vaikuttamaan kuluttajiin, jotta mahdollisimman moni kysyisi ostotilanteessa: ”Onhan siinä Avainlippu?”

Lue lisää Avainlipusta:
www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Onhan siinä Avainlippu -kampanjan sivusto:
https://avainlippu.suomalainentyo.fi/

Lue Avainlippu-yritysten tarinoita:
https://suomalainentyo.fi/cases/?merkit=avainlippu-en

Hae merkkiä