Design from Finland -merkkiyrityksillä ei ole mitään salattavaa

Emme voi Suomalaisen Työn Liitossa valita sitä, miten jäsenyrityksemme suhtautuvat vastuullisuuteen, mutta me voimme valita sen, mitä edellytämme merkinhaltijayrityksiltämme vastuullisuudesta. Tällä vaikutamme siihen, mitä haluamme Design from Finland -merkin kertovan kuluttajalle tuotteen tai palvelun vastuullisuudesta, ja millä tavoin merkki voi auttaa ostopäätöksessä.

Pari vuotta sitten alkoi pitkä ja perusteellinen työ, jossa asiantuntijoiden kanssa sparrasimme sitä, mitä vastuullisuus voi merkkiemme osalta tarkoittaa. Vähän väliä ajatukset ja toiveet karkasivat elämää suuremmiksi ja rima uhkasi nousta niin korkeaksi, ettei siihen olisi yltänyt kuin muutama yritys. On niin inspiroivaa parantaa maailmaa! Palasimme aina kiltisti omaan hiekkalaatikkoomme ja rajasimme vastuullisuuden määritettä meille relevantiksi – ja yritysten saavutettavaksi ja heitä palvelevaksi 

Design from Finland -merkin perustehtävä on kertoa siitä, että yritys on suomalainen ja että sen tuotteet ja palvelut, joille merkin käyttö on myönnetty, on muotoiltu käyttäjän tarpeet keskiössä. Nyt ja tulevassa, vastuullisesti.   

Päädyimme muutamaan vaatimukseen, jotka lisättiin Design from Finland –merkin myöntämiskriteereihin:  

  • yrityksen tulee kertoa avoimesti tuotteidensa/palvelunsa pääasiallinen valmistusmaa 
  • yrityksen tulee olla tietoinen tuotantoketjuun liittyvistä riskeistä ja pyrkiä minimoimaan ne 
  • muotoilun avulla tulee huomioida myös vastuullisuus  


Hetkittäin mietin, että näihin 
meille itsestäänselvyyksiinkö lopulta päädyimme? Tämä kaikki kun on suurella osalla merkinhaltijoista toteutunut jo nyt. Mutta eikö yksinkertaiselta ja selkeältä kuulostavat asiat ole yleensä niitä oikeita asioita? Asioita, jotka on helppo kertoa ja joiden takana on helppo seistä.  

Yli puolet merkinhaltijoista valmistaa tuotteensa Suomessa ja kyselymme mukaan lähes kaikki olivat jo puolitoista vuotta sitten valmiita kertomaan tuotteidensa valmistusmaan. Yritykset tuntevat tuotantoketjunsa ja ovat sitouttaneet kumppaninsa alalla käytäntönä oleviin vastuullisuutta koskeviin sopimuksiin. Jokainen tietää, että aina on mahdollista, että joku menee pieleen. Mutta jo se, että riskit tunnistetaan, niitä pyritään minimoimaan, ja niiden realisoituessa reagoidaan, on riittävää. Riskejä kun ei voi maailmasta poistaa, ei edes Suomessa, mutta voi luvata ja sitoutua siihen, että reagoi heti ja korjaa asiat, jos jotain ilmenee. 

Ja kolmas asia, se että hyvä muotoilu huomio vastuullisuuden, on jokaisen muotoilijan mielestä itsestäänselvyys. Se on sisäänkirjoitettu ammattimaisen muotoilijan ammattitaitoon. Mutta ulotimme tämän yrityksen edustaman tuotteen ja siihen liittyvän kokonaisvaltaisen brändikokemuksen osaksi. Tuote tai palvelu, joka Design from Finland -merkkiä kantaa, on suunniteltu ja suunnattu johonkin tarpeeseen ja sen muotoilussa on huomioitu esimerkiksi materiaalivalinta, kestävyys tai käytettävyys.  

Mietimme, mistä merkkiä on eniten kritisoitu ja mitä kyseenalaistettu. Mitkä ovat asioita, joista niin me, kuin jäsenyrityksemme, olemme ylpeitä, mutta joista eniten on tullut vuosien aikana ”takkiin”? Päätimme ottaa härkää sarvista, mennä pelkoja päin, puhua asiasta juuri kuten se on ja siksi lähdimmekin nyt puhumaan asiasta suoraan. Juuri kuten me asian näemme ja koemme.

Olen aivan valtavan ylpeä, että veimme vastuullisuusasian merkin myöntämiskriteereihin asti. Yrityksille on toki reilua antaa aikaa reagoida, antaa siirtymäaika, mutta keväästä 2020 lähtien jokainen uusi merkinhaltija on näihin uusiin kriteereihin täysin sitoutunut. Ja kaikilta nykyisiltä jäseniltä edellytetään samaa, toki siirtymäajan puitteissa. Yrityksen oma valinta lopulta on, ovatko he näihin periaatteisiin valmiita sitoutumaan. Silti ajattelen, että kuinka muuten tämän päivän maailmassa voisi liiketoimintaa edes tehdä. Uskallan väittää, että Design from Finland –merkinhaltijoilla ei ole mitään salattavaa, eikä yksikään heistä halua tuottaa turhakkeita maailmaan, vaan tuotteita ja palveluja, joista voivat olla ylpeitä ja joista käyttäjälle tulee tunne ”tämä on minulle suunniteltu”.  

Lue lisää

Tutustu merkin kriteereihin

Sustainability in design (designfromfinland.com)

Vastuullisuusteko.fi