Hyvä Yritys vai hyvä yritys?

Oltuani jo kokonaiset pari viikkoa töissä Suomalaisen Työn Liitossa uutena ja innokkaana kehityspäällikkönä, minulle on muodostunut jo jonkinlainen käsitys yhteiskunnallisuuden ja yritystoiminnan yhdistelmästä. En ole vielä juurikaan ehtinyt tutustua henkilökohtaisesti näissä hyvissä yrityksissä toimiviin ihmisiin, mutta heitä kaikkia näyttäisi yhdistävän ainakin yksi asia. Ja se asia on palava halu tehdä hyvää.

Hyvän tekeminen ei tarkoita tässä yhteydessä hyväntekeväisyyttä. Näillä kahdella asialla on vissi ero. Hyvän tekeminen voi olla myös hyvää bisnestä, varsinkin jos sen tekee hyvin. Mutta saako hyvän tekeminen olla hyvää bisnestä? Mielestäni saa ja pitääkin olla. Bisneksen hyvyyttä vain pitää mitata hieman paremmilla mittareilla kuin sillä, miten paljon omistajien Cayman-saarilla oleva pankkitili lihoo kunkin tilikauden aikana. Enemmän yrityksen hyvyydestä kertoo mielestäni esimerkiksi se, miten paljon yritys pystyy toiminnallaan auttamaan heikommassa asemassa olevia tai ympäristöä.

Aika näyttää olevan otollinen yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle. Aikana, jolloin yhä useampi ahkera ja lojaali duunari löytää pörssiyrityksen logolla varustetun kengänkuvan istumalihastensa tienoilta, tarvitaan uudentyyppistä ajattelua ja uudenlaista yrittäjyyttä. Tarvitaan ihmislähtöistä toimintaa, jossa henkilöstö on voimavara muuallakin kuin juhlapuheissa. Tarvitaan myös rohkeutta yrittää jotakin uutta ja koettelematonta.

Uskon, että yhteiskunnallisen yrittämisen saralla on käynnissä positiivinen kierre. Samalla, kun hyviä yrityksiä nostetaan niiden ansaitsemalleen jalustalle, uusia hyviä yrityksiä tulee lisää, olivatpa ne sitten Suomalaisen Työn Liiton merkitsemiä tai muuten vaan hyviä. Ja samalla aihe saa sen ansaitsemaa positiivista näkyvyyttä. Tällä taas on yhä enenemässä määrin vaikutusta siihen, moniko valistunut kuluttaja tai yritys valitsee Yhteiskunnallisen yrityksen tuotteen tai palvelun. Uskon, että näiden hyvien yritysten esiin nousu ei ole vain hyvä yritys, vaan ilmiö, joka on tullut jäädäkseen. Positiivisia tarinoita ja suunnannäyttäjiä jos mitä Suomi näinä aikoina kaipaa. Koen itseni etuoikeutetuksi saadessani työskennellä näiden uuden talouden pioneerien parissa.

Annetaan hyvän kiertää, sillä se tekee monella tavalla hyvää!