Kannattaako sinivalkoinen valinta ostopäätöksissä?

Suomalaisen Työn Liiton viestin ydin on jo yli vuosisadan ollut ”suosi suomalaista”. Viestin ajatus on, että suomalaisten tuotteiden ja palveluiden suosiminen mahdollistaa työpaikkojen synnyn Suomeen. Suomalaisen suosimisen ajatus pohjautuu panos-tuotostutkimuksen laskelmiin siitä, kuinka kotimaassa tuotettu palvelu tai tuote vaikuttaa kansantalouteen ja työpaikkojen syntyyn. Viestin sisältö ei ole muuttunut aikojen saatossa, mutta voi kysyä, onko viesti enää ajankohtainen ja paikkansapitävä.

Kaupankäynti, tuotteiden valmistaminen ja palveluiden tuottaminen on kansainvälistynyt. Tuotteen valmistamiseen ja palvelun tuottamiseen liittyviä vaiheita voidaan toteuttaa monessa eri paikassa, minkä vuoksi arvoketjujen muodostumiseen osallistuvia toimijoita ja vaikutuksia työllisyyteen on hankalampi selvittää. Yksi tapa tuoda esille tuotteen tai palvelun työllistäviä vaikutuksia on viestiä siitä Avainlippu-merkin avulla. Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja sen saadakseen yrityksen on osoitettava, että tuotteen ja palvelun merkittävimmät osat valmistusprosessista ja siihen sisältyvät työn kustannukset tapahtuvat Suomessa. Positiivinen vaikutus siis ulottuu kotimaiseen työllisyyteen, alihankintojen kautta tapahtuvaan työllistämiseen ja verojen jäämiselle Suomeen.

Kansainvälistyminen, monikansalliset yritykset ja nykyinen koveneva kilpailu tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi yhä halvemmin vaatii yrittäjiltä todella tarkkaa mietintää, kuinka tuotteen kustannukset saataisiin pysymään aisoissa. Kustannusten pienentämisen paine, voittojen maksimoimiseen pyrkiminen ja massakulutuskulttuuri asettavat monien yritysten yritysjohdon miettimään, kuinka selvitä kovenevasta kilpailusta. Tämän seurauksena työn tekeminen ja kannattavuus ovat muutoksen kourissa.

Yritykset, jotka toimivat Suomessa ja ovat osa monikansallista omistusta, voivat siis lisätä tai olla lisäämättä työllisyyttä Suomessa, koska niiden ensisijainen pyrkimys on kasvattaa yrityksen voittoa ja vahvistaa kilpailukykyään. Hyvänä esimerkkinä tästä on viime aikoina huolta herättäneet monista suomalaista yrityksistä tehdyt ostotarjoukset ja yritysmyynnit ulkomaille. Keskustelua on herättänyt esimerkiksi Amer Sportin, Basewaren, Kotipizzan ja peliyhtiö Small Giant Gamesin omistuksen siirtyminen ulkomaille. Näiden yritysten näkökulmasta katsottuna myyminen on luonteva tapa kasvattaa yrityksen voittoa ja vahvistaa kilpailukykyä. Yritysostoja tekevien yritysten näkökulmasta taas tärkeimpinä syinä ostoille on vahvistaa itselleen tärkeitä kilpailutekijöitä ja ottaa haltuun arvoketjun osia, jotka tuottavat korkeaa lisäarvoa sen omien liiketoiminnallisten pyrkimysten edistämiseksi.

Mitä tämä sitten tarkoittaa työllisyydelle? Käytännössä sitä, että ostavan yrityksen tavoite on siirtää omasta näkökulmastaan kriittiset kilpailutekijät lähemmäksi yhtiön pääkonttoria tai tuotekehityksen keskustaa, eli useimmiten ostavan yrityksen kotimaahan. Tästä seuraa, että tuotteesta syntyvät taloudelliset voitot ja ainakin osa työpaikoista siirtyvät pääosin Suomen ulkopuolelle. Yrityksen tuotteiden voitoista syntyvä lisäarvo ja siirtyneistä työpaikoista syntyvät verotulot menevät sinne, missä yrityksen pääkonttori sijaitsee ja työllistää.

Vastaus alussa esittämääni kysymykseen, onko Suomalaisen Työn Liiton viesti enää ajankohtainen, voisi todeta hyvin yksinkertaisesti, että on! Globaalisti toimivat yritykset ja tuontitavaroita tuovat yritykset toki työllistävät Suomessa. Kuitenkin yritys, jonka pääkonttori on Suomessa, työllistää keskimäärin kaksi kertaa enemmän. Yritykset, joiden palveluiden ja tuotteiden kotimaisuusaste on korkeampi, edistävät työllistymistä parhaiten. Tämä yksinkertaisesti siksi, että verotuksen ja liiketoiminnassa syntyvien voittojen palautuminen Suomeen sekä tuotteen valmistamiseen tai palvelun tuottamiseen osallistuvien yritysten osuus on suurempi.

Kuluttajalle tämä tarkoittaa tiivistäen sitä, että tekemällä sinivalkoisen valinnan tehdessäsi ostopäätöksiä, todennäköisemmin tuet suomalaisten työllistymistä. Suomalaisen Työn Liiton käynnissä oleva Onhan siinä Avainlippu -kampanja muistuttaa meitä jokaista siitä, miksi on tärkeä pysähtyä miettimään omiin ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja kysyä yksinkertainen kysymys: ”Onhan siinä Avainlippu”.