Oppia Amerikasta? Miksi Buy American on taas iso juttu?

Suomen hallitus tiedotti kuun vaihteessa rakenneuudistuksista, jotka muodostanevat merkittävän pohjan Suomen talouden kääntymiselle keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Punainen lanka uudistuksissa on työllisyysasteen nostaminen. Työ luo meille vaurautta, hyvinvointia ja merkitystä elämään.

Mistä suomalainen työ syntyy ja mikä sitä tukee? Mistä luomme ne 200 000 yksityisen sektorin uutta työpaikkaa, jotka tarvitsemme? Tärkeässä osassa ovat vienti sekä pk-yritysten kansainvälistyminen. Kuitenkin kotimaan kulutus on vähintäänkin yhtä tärkeä, sillä yksityiset kulutusmenot muodostavat 56 % bruttokansantuotteesta. Ei ole siis samantekevää suomalaisen työn kannalta, mihin suomalaiset kuluttajat ostonsa suuntaavat.

Mitkä asiat hinnan lisäksi painavat kuluttajien päätöksissä? Suomalaisen Työn Liiton teettämien tuoreiden tutkimusten mukaan 90 % suomalaisista haluaa tietää ostamansa tuotteen alkuperän. 82 % on sitä mieltä, että yritys, jonka tuotteita tai palveluita he ostavat, tulisi kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. 75 % pitää Suomessa tuotettujen tuotteiden ja palveluiden suosimista vastuullisena tekona. Suomalaisia tuotteita ja palveluita ollaan valmiita suosimaan sen johdosta, että ne yhdistetään laatuun, vastuullisuuteen ja työllisyyden tukemiseen. Kaupan alalla ja teollisuudella on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus palvella näitä kuluttajien vaatimuksia ja tehdä kuluttajille helpoksi tukea suomalaisen työn kasvua.

Miltä yhteistyö voisi näyttää? Mielenkiintoisen esimerkin tarjoaa Walmart, maailman suurin vähittäiskauppaketju. Walmart julkisti tammikuussa, että se lisää Yhdysvalloissa valmistettujen tai kasvatettujen tuotteiden ostoja 50 miljardilla. Tänä kesänä Walmart kokosi Orlandoon yli 1000 merkittävää toimittajayritystä miettimään, miten tämä toteutetaan. Walmartin taitavasti ajoitettu Made in America -aloite jatkaa pitkää perinnettä, sillä jo Rooseveltin hallinto lanseerasi julkisia hankintoja suuntaavan Buy American -ohjelman vuonna 1933. Ohjelma on edelleen voimassa ja sitä on sittemmin myös täydennetty muilla kotimaisuutta suosivilla ohjelmilla.

Miksi Buy American -ajattelu kukoistaa taas? Sen takana on teollisuustuotannon paluumuutto Yhdysvaltoihin. Ilmiön takana ovat taloudelliset realiteetit, erityisesti työ- ja logistiikkakustannuserojen kaventuminen USA:n ja Aasian välillä. Kiitos kuuluu myös määrätietoiselle työlle, jota Yhdysvalloissa sekä liittovaltio- että osavaltiotasolla on tehty esimerkiksi rautatieinfrastruktuurin tehostamiseksi sekä kotimaisten ja ulkomaisten teollisuusinvestointien houkuttamiseksi takaisin Yhdysvaltoihin.

Buy American -ilmiön takana on kuitenkin myös kansan tuki, kuluttajien halu tukea Yhdysvaltain työllisyyttä. Suomessa kuluttajien halu tukea työllisyyttä ja ”valmistettu Suomessa” -tuotteita on galluppien mukaan jopa korkeampi kuin Yhdysvalloissa. Walmartin esimerkistä tulisi ottaa opiksi. Nyt kaupan alalla ja teollisuudella olisi tilaisuus tehdä tiivistä yhteistyötä sen eteen, että kuluttajien olisi helppo toteuttaa sitä, mitä he jo asenteellisesti kannattavat. Tästä hyödymme kaikki!