Liiton toiminnan kehitys nojautuu jäsenyritysten kuulemiseen

Joka vuotinen kysely jäsenyrityksillemme tuotti jälleen paljon vastauksia ja arvokasta palautetta siitä, miten olemme onnistuneet tehtävässämme ja miten voisimme kehittää toimintaamme. Kiitos kaikille jäsenyritystemme edustajille annetusta palautteesta.

Vastauksista selviää, että jäsenyrityksemme ovat pääasiassa tyytyväisiä liiton toimintaan ja tarjottuihin palveluihin. Suositteluindeksi nousi edellisen kyselyn +38:sta tämän vuoden +48:aan. Tyytyväisyys merkkien käytön ja luotettavuuden valvomiseen oli myös korkealla tasolla. Merkkien uskottavuus ja luotettavuus on meille tärkein tekijä auttaaksemme jäsenyrityksiä kertomaan merkin avulla uskottavasti omille asiakkailleen vastuullisesta kotimaisesta työstä.

Kotimaisuuden suosiminen on kasvanut viime vuosien aikana, mikä näkyy kyselyssämme mm. siten, että merkkien hyödyntäminen on vahvistunut jäsenkunnassa entisestään. Eräs vastaaja toteaa avoimessa kommentissaan:

Mielestäni toimintanne ja kotimaisuuden esiin nostaminen on tosi tärkeää. Sain palveluilleni Avainlippu-merkin noin vuosi sitten ja olen siitä kovin ylpeä. Olen varma, että tiukassa kilpailutilanteessa kotimaisuusnäkyvyys on merkittävä tekijä yritysten pärjäämiselle. Hienoa työtä!”

Palautetta onnistumisista ja toiveita toiminnan parantamiseksi

Saimme positiivista palautetta kiinnostavista koulutuksista ja tilaisuuksista, jäsenille tuottamistamme valmiista viestintämateriaaleista sekä kampanjoista.

”Vastuullisuuskoulutukset ja verkkokauppakoulutukset ovat olleet erinomaisia ja käytännönläheisiä. Valmiit markkinointimateriaalit ovat todella helppo hyödyntää ja löytää extranetistä.”

Olen törmännyt mediassa usein liiton mainoskampanjoihin. Tilaisuuksia on kyetty järjestämään hyvin koronarajoituksista huolimatta. Ilmaiset mainosmateriaalit ovat laadukkaita, monipuolisia ja helposti hyödynnettävissä.”

Saimme myös kehitysehdotuksia liiton toimintaan. Toiveissa oli, että jäsenyritysten tarpeet huomioidaan paremmin, yrityksiä tuodaan entistä enemmän esille ja autetaan verkostoitumaan. Lisäksi liiton toivotiin olevan aktiivisempi ja vahvistavan vaikuttamistyötä eri kohderyhmissä ja markkinoilla.

Edelleen ”suosi suomalaista” tyyppisten kampanjoiden kautta olemalla jatkuvasti esillä ja yritysten ja kuluttajien mielessä.”

Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten huomioiminen esim. kampanjamateriaaleissa. Myös materiaalia, jolla kerrotaan mitä tarkoittaa Suomi ja suomalaisuus tuotteissa, laadussa ja toimintamalleissa… Miksi siis ulkomaalaisenkin kannattaisi ostaa suomalainen tuote…  ”

Saamamme palaute vahvistaa, että teemme oikeita asioita ja viitoittaa tietä tulevaan.

Painopisteitä vuodelle 2022

Palautteen pohjalta jatkamme suosittuja jäsenillemme suunnattuja veloituksettomia Teamsin kautta järjestettäviä koulutuksia ja -tilaisuuksia. Pidettyjen vastuullisuus- ja verkkokauppakoulutussarjojen lisäksi tarjolla on uusi sosiaalisen median koulutussarja. Näiden kaikille jäsenyrityksillemme tarkoitettujen koulutusten lisäksi järjestämme runsaasti merkkikohtaisia koulutuksia ja tilaisuuksia. Voit ilmoittautua tilaisuuksiimme Tapahtumat-sivulta.

Kansainvälistymiseen liittyen jatkamme jäsentilaisuuksien järjestämistä teemalla Suomi-brändin hyödyntämien eri markkinoilla ja asiakkuuksissa yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi tarjoamme sertifikaatteja merkkien käyttöluvista eri kielillä ja olemme tuottamassa yritysten käyttöön uutta kv-kuvamateriaalia.

Kampanjoiden, markkinoinnin ja materiaalien osalta jatkamme markkinointiviestintää monipuolisesti eri kanavissa painottaen digitaalisia kanavia kaikilla merkeillä. Tuotamme myös kampanjamateriaaleista aina jäsenyritysmateriaalit, joita jäsenyritykset voivat ottaa helposti käyttöönsä. Näin pystymme tuottamaan yhdessä näyttävämpiä ja vaikuttavampia kampanjoita. Jatkamme myös merkeittäin mediakampanjoita, joista jäsenyritykset voivat ostaa näkyvyyttä brändilleen esimerkiksi valtakunnallisella tv-kanavalla.

Materiaalien tuottamisessa jatkamme ajankohtaisiin sesonkeihin ja juhlapäiviin liittyvien aineistojen tekemistä. Omaan brändi-ilmeeseen liitettävät template-pohjat ja kieliversiot tuotetaan soveltuvin osin. Jatkamme myös julkisiin hankintoihin liiittyvää viestintää.

Mikäli haluat tutustua jäsenkyselyn tuloksiin tarkemmin, löydät ne extranetin aineistopankista liiton materiaalien alta.

Myös kaikki tarjoamamme ajankohtainen viestintämateriaali ja merkkeihin liittyvät ohjeistukset löytyvät aina extranetin aineistopankista.

Lisätietoja jäsenkyselyyn liittyen: Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410

Sitaatit on poimittu jäsenkyselymme avoimista vastauksista.