Avainlippu-merkin kriteerit palveluille ja myöntämisprosessi

Viime päivinä on Iltalehdessä ja sosiaalisessa mediassa kyseenalaistettu, miksi Ran Music Oy:n osaomistaja Maria Nordinin verkkokurssille on myönnetty Avainlippu-merkki. Koska Suomalaisen Työn Liiton ja sen hallinnoimien merkkien toiminta perustuu avoimuuteen ja luotettavuuteen, avaan tässä tapausta sekä Avainlipun kriteereitä, kun sitä haetaan palvelulle.

Kenelle Avainlippu-merkki voidaan myöntää?

Avainlippu-merkki on suomalaisen työn ja valmistuksen alkuperämerkki, joka voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille suomalaisomisteisen yrityksen palveluille.

Hakemuksen tekee aina yritys. Hakuvaiheessa yrityksen tulee olla Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja sitoutua liiton vastuullisuusperiaatteisiin. Näiden periaatteiden mukaan jäsenyrityksemme sitoutuvat:

  1. luomaan työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia
  2. huomioimaan tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, myös hankinnoissa ja alihankintaketjussa
  3. tukemaan työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta

Mitkä ovat kriteerit palveluille myönnettäessä?

Palveluiden kohdalla vaatimuksena on, että:

  • Palvelu on tuotettu Suomessa.
  • Palvelun kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta (yleensä palveluissa, jotka ovat työvoimaintensiivisiä, kotimaisuusaste on lähempänä 100%.)
  • Hakijayhteisöllä on merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto.
  • Hakijayhteisön pääkonttori on Suomessa.

Lisäksi huomioidaan mm. se, onko palvelukonsepti suomalainen.

Avainlipun saaneet palvelut ovat siis suomalaisten yritysten tuottamia, työllistävät Suomessa ja tuovat verotuloja Suomeen. Yrityksen tulee myös toimia Suomen lakien, määräysten ja hyvän liiketoiminnan mukaisesti. Koko kriteeristöön voi tutustua täällä.

Millainen myöntämisprosessi on?

Nyt olemme saaneet palautetta Maria Nordinin toimintaan liittyen ja kyselyitä, miksi Avainlippu on myönnetty hänen osaomistamallensa Ran Music Oy:lle. Merkki on myönnetty yrityksen pihkasalva-tuotteelle ja Free to Heal -verkkokurssi-palvelulle, jotka toimikunta on katsonut hakemusten perusteella täyttävän Avainlipun kriteerit.

Yrityksen hakemukset sen tuottamille palveluille ja tuotteille viedään Suomalaisen Työn Liiton henkilöstön tekemän esikäsittelyn jälkeen Avainlippu-merkin toimikunnalle, joka kokoontuu 6 kertaa vuodessa ja joka koostuu ulkopuolisista asiantuntijoista. Toimikunta päättää Suomalaisen Työn Liiton esityksen pohjalta Avainlipun kriteereihin perustuen, myönnetäänkö merkki vai ei. Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Vaikka Avainlippu ei kriteeriensä puolesta olekaan laatu- tai vastuullisuusmerkki, vaan merkki suomalaisesta työstä, edellytämme Suomalaisen Työn Liiton sääntöjen mukaan kaikilta jäsenyrityksiltä ja Avainlippu-merkin hakijoilta hyvää liiketoimintatapaa ja vastuullista toimintaa edellä kuvattuihin vastuullisuusaspekteihin liittyen.

Kun Avainlippu-toimikunta käsittelee 2000 hakemusta vuodessa, emme lähtökohtaisesti arvioi jokaisen hakijayrityksen taustahenkilöiden toimintaa erikseen, vaan käsittelyssä keskitytään peilaamaan hakemuksessa avattua tuotetta tai palvelua Avainlipun kriteereihin.

Asiasta saamamme palautteen ja esille tulleiden tietojen pohjalta Avainlippu-merkin toimikunta ottaa nyt Nordinin verkkokurssin osalta Avainlipun käyttöoikeuden uudelleen arviointiin. Kaikessa toiminnassamme, myös tässä arvioinnissa, toimimme tasapuolisesti ja sääntöihimme perustuen, ketään syrjimättä. Tämä koskee luonnollisesti myös julkisuuden henkilöitä.

Tero Lausala
toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto