Vuosi 2024 tuo tullessaan uudistuksia liiton toimintaan

Uusi vuosi tuo tullessaan uusia kujeita ja me olemme Suomalaisen työn liitossa käärineet hihat uudistuneen strategian äärellä.

Viime syksyn strategiaprosessin osana toteutimme teille jäsenille strategiakyselyn ja siinä toivoitte, että toisimme aiempaa enemmän esille juuri suomalaista työtä. Kerroitte haluavanne nähdä meidät mieluummin värikkäänä kuin harmaana sekä enemmän uudenlaisena ja esillä olevana. Toivoitte meidän myös nostavan enemmän esille hyviä esimerkkejä suomalaisesta työstä ja työelämästä.

Antamaanne palautteeseen on mukava vastata kertomalla, että alkava vuosi tuo uudistuksia tullessaan.

  • Vuoden alusta starttasi uudistunut organisaatiomme. Uudella organisaatiorakenteella haemme vauhtia liiton uudelle strategialle ja toimintatavoille. Voit lukea uudesta organisaatiostamme lisää täältä.
  • Alkavan vuoden aikana sekä liiton jäsenrekisteri että verkkosivusto uudistuvat. Moderneilla digitaalisilla palveluilla haluamme palvella jäseniämme entistä paremmin ja vahvistaa liiton sisäiseen tehokkuutta ja työn mielekkyyttä.
  • Koulutukset ja tapahtumat ovat palveluidemme keskeinen kivijalka, ja niihin haemme uuden vuoden kunniaksi jälleen uutta näkökulmaa ja otetta. Vuoden alusta joukossamme aloitti kehityspäällikkö Milla Vainio, joka on tarttunut esittämiinne koulutus- ja tapahtumatoiveisiin päättäväisin ottein. Tulet tapaamaan Millan jo heti alkuvuoden webinaareissamme.
  • Työ on ihmisen mielenterveyttä ylläpitävä ja merkityksellisyyden elämään tuova asia, ja työstä soisi puhuttavan enemmän hyvää. Meillä on yhdessä mahtava mandaatti toimia kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. Pyrimmekin strategiatyötä jatkavalla viestintätyöllä tuomaan uutta ääntä suomalaiseen työelämäkeskusteluun, eli perästä kuuluu.
  • Monet jäsenemme ovat toivoneet liitosta aiempaa vahvempaa verkostoa. Ja haluammekin yhdistää työllämme ja merkeillämme Suomalaisen työn liiton toimijat vahvaksi verkostoksi kehittämään toisiaan, kotimaista osaamista ja Suomen taloutta.

Lupaamme kertoa kehitystyöstämme ahkerasti kuluvan vuoden mittaan.

Nostoja jäsenkyselystä

​Kysyimme jäsenyritystemme edustajilta viime vuoden lopussa näkemyksiä liiton toimintaan ja kehittämiseen myös perinteisellä jäsenkyselyllä. Lämmin kiitos kaikille palautetta antaneille!

Jäsenkyselyn NPS-indeksi oli vuonna 2023 aiempien vuosien tasolla (+40). Liiton tarjoamista palveluista ja tuotteista kaikkein tärkeimmiksi jäsenyritykset kokivat liiton merkit​, koulutukset ja tapahtumat​ sekä erilaiset liiton tarjoamat valmiit aineistot (mm. some-kuvat, sisältö- ja tiedotepohjat)​. Koulutustarjontamme sai kiitosta laajuudesta ja monipuolisuudesta, mutta saimme myös toiveita tarkemmin kohdennetuista koulutuksista, lisäksi toivottiin uusia sisältöjä mm. kansainvälistymiseen sekä viestintään ja markkinointiin liittyen. Myös jäsenten välistä verkostoitumista ja jäsenyritysten esiin tuomista toivottiin.

Liiton viestinnässä tärkeimpinä aiheina jäsenet pitävät vastuullisuutta, kuluttamisen muutokseen ja tulevaisuuteen liittyviä teemoja sekä asiakaskokemusta.

​Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkien luotettavuus on erittäin tärkeää niin liiton kuin jäsenyritystemme näkökulmasta. Merkkiemme tulee kertoa selvästi ja luotettavasti tuotteen, palvelun tai yrityksen ominaisuuksista tavalla, joka vaikuttaa kuluttajien ja hankintapäättäjien valintaan. Avainlippu-merkkiyritysten mukaan Avainlippu-merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä. 87 % Avainlippu-merkkiyrityksistä hyödyntää merkkiä markkinoinnissa ja myynnissä. Jäsenkyselymme mukaan Design from Finland -merkin hyödyntämisessä markkinoinnissa ja myynnissä on tapahtunut merkittävää kasvua viime vuoteen verrattuna. Myös Yhteiskunnallinen yritys -merkin hyödyntämisessä markkinoinnissa ja myynnissä on tapahtunut hieman kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Merkkien kriteereihin toivottiin osassa avoimia kommentteja tarkennuksia ja tiukennuksia, tähänkin toiveeseen tulemme vuoden 2024 aikana paneutumaan.

Erityisesti lämmitti liiton henkilöstölle kohdistunut kiitos hyvästä asiakaspalvelusta sekä asiantuntevasta otteesta.

Suomalaisen työn liiton jäsenkysely toteutettiin marras-joulukuussa 2023 Surveypal-kyselytyökalulla. Kyselyyn vastasi jälleen yli 600 vastaajaa.