Kuulimme kuntapäättäjiä ja yritysedustajia vastuullisuudesta ja suomalaisuudesta julkisissa hankinnoissa – on meidän vuoromme viedä viestiä eteenpäin

Kaksi Suomalaisen Työn Liiton liki samansisältöistä tilaisuutta – kaksi täysin eri kuulijakuntaa molemmilta puolin hankintapöytää. Kaksi vastakkaista näkökulmaa kuntahankintoihin, mutta myös ilahduttavan paljon yhteistä näkemystä, ymmärrystä ja tahtotilaa.

Nyt jos koskaan on aika nostaa kuntahankintojen vastuullisuus ja kotimaisuus esille ja toimia sanansaattajana kotimaisten vastuullisten valintojen puolesta. Olethan kuulolla kuntapäättäjä sekä yritystoimija?

Suomalaisen Työn Liiton kiinnostus julkisiin hankintoihin on sisäsyntyistä jäsentensä vuoksi: sen 4 500 jäsenyrityksestä liki viidennekselle julkinen sektori on asiakas. Liiton tahtotilana onkin, että kuntastrategioissa ja niiden ohjaamissa hankinnoissa painotettaisiin vastuullisia valintoja työllisyyden ja yrittäjyyden puolesta. Siksi halusimme kuulla kuntapäättäjien ja yritysten edustajien näkemyksiä vastuullisuudesta ja suomalaisuudesta julkisissa hankinnoissa.

Selvitimme yhdessä Finnish Consulting Group FCG:n kanssa lokakuussa julkisiin hankintoihin vaikuttavien tekijöiden merkitystä niin kuntapäättäjiltä (viranhaltijat ja luottamushenkilöt, sekä kuntayhtymän edustajat) kuin jäsenyritysten edustajilta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa hankintapäätösiin vaikuttavista mekanismeista sekä siitä, miten niihin voi vaikuttaa.

Tutkimustulosten pohjalta järjestimme kaksi Teams-tilaisuutta, jossa avasimme tuloksia vastuullisuudesta ja suomalaisuudesta julkisissa hankinnoissa. Ensin kuulolle pääsivät itseoikeutetusti jäsenyrityksemme. Teams-tupa oli täynnä, tulokset herättivät paljon keskustelua ja asiaa olivat avaamassa myös alan asiantuntijat. Uudesta kansallisesta hankintastrategiasta ja Hankinta-Suomesta kertoi Suomen Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko ja Helsingin kaupungin näkökulmia hankintoihin ja yritysyhteistyöhön avasi hankintajohtaja Jorma Lamminmäki.

Toisessa tilaisuudessa veimme viestiä kuntapäättäjille sekä liiton toimielimien edustajille. Sanomamme ponnekkuutta lisäsi kommenttipuheenvuorollaan Honkalampi-säätiön palvelujohtaja Arto Mononen. Mitä halusimmekaan kertoa päättäjille tutkimustulosten viitoittamina? Sen, että julkiset hankinnat voivat edistää suomalaista työtä, yritysten mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja palveluita, ja pitää kunnat elinvoimaisina. Kuntahankinnoilla on mahdollista ostaa työtä Suomeen. Vastuullisuuden ja suomalaisuuden huomioiminen tulisi olla syvällä kuntastrategian ytimessä.

Jokke Eljala
Tutkimuspäällikkö
Suomalaisen Työn Liitto

Tutustu Kuntapäättäjien näkemyksiä vastuullisuudesta ja suomalaisuudesta julkisissa hankinnoissa -tilaisuuden esitykseen tästä. (10.11.2020)

Tutustu kansalliseen hankintastrategiaan, eli Hankinta-Suomeen tästä. (Katariina Huikon esitys 10.11.2020)