Arvostetun Avainlippu-merkin käyttöä valvotaan tarkalla silmällä

Avainlippu-merkin käyttö edellyttää aina Suomalaisen Työn Liiton jäsenyyttä sekä voimassa olevaa merkkitoimikunnan myöntämää käyttöoikeutta. Saadakseen merkin, tulee y-tunnuksen omaavan hakijan osoittaa hakemuslomakkeella täyttävänsä merkin kriteerit ja sitoutua antamaan oikeat ja riittävät tiedot tuotteesta tai palvelusta. Yritys saa jokaisesta myönnetystä luvastaan virallisen sertifikaatin.

Sääntöjen mukaan Avainlippu-merkki myönnetään aina määräaikaisesti, korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen yrityksen on haettava merkin uusintaa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Sähköiset hakemukset esikäsitellään tarkkaan liiton toimesta ja lopullisen päätöksen merkin käyttöoikeuden myöntämisestä tekee ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva Avainlippu-merkin toimikunta. Jäsenyhteisö on aina velvollinen ilmoittamaan liitolle, mikäli merkin käyttöoikeuteen vaikuttavissa kelpoisuusvaatimuksissa tai myöntämisedellytyksissä tapahtuu voimassaolon aikana muutoksia.

Kaikki jäsenyritykset ja merkinhaltijat hyväksyvät hakuvaiheessa liiton voimassa olevat käyttöehdot, joissa hakija sitoutuu siihen, että kaikki annetut tiedot ovat totta ja että yhteisö toimii Suomen lain ja määräysten mukaan. Sitovat ehdot myös ohjaavat merkin käyttöä oikeaan suuntaan ja mahdollistavat puuttumisen väärinkäytöksiin. Liitolla on myös tiivistä yhteydenpitoa jäsenyrityksiin, järjestämme koulutus- ja infotilaisuuksia eri puolella maata ja myös virtuaalisesti. Esimerkiksi vuoden 2019 tilaisuuksiin osallistui yli 800 yritysten edustajaa. Henkilökuntamme tukee ja auttaa yrityksiä merkin käytössä päivittäin ja jokaisella yrityksellä on pääsy laajaan jäsenille tarkoitettuun extranettiin, jossa myös opastetaan merkin käyttöä monella eri tavalla.

Reklamaatioprosessi voi johtaa merkin käytön pois ottamiseen ja mahdollisesti myös sanktioihin

Usein yritysten kilpailijat tai kuluttajat ilmoittavat, jos on syytä epäillä merkin väärinkäyttöä. Satunnaisia ilmoituksia epäillystä virheestä tai merkin väärinkäytöstä voi tulla myös viranomaiselta, tai liiton henkilökunta havaitsee merkin väärässä paikassa. Tutkimme kaikki ilmoitetut tapaukset, joista suurin osa on helposti selvitettäviä ja useasti asia on merkin käytön kannalta kunnossa. Ilmoituksen tekijä on saattanut olla esimerkiksi epätietoinen merkin kriteereistä. Mikäli väärinkäyttö todetaan, merkin käyttöoikeus poistetaan yritykseltä ja tietyissä tapauksissa yritys joutuu maksamaan korvausta. Tätä tapahtuu kuitenkin erittäin harvoin.

Reklamaatiot tulee aina tehdä kirjallisesti ja omalla/yrityksen nimellä. Nimettömiä reklamaatioita emme käsittele, koska asioiden pitää perustua faktoihin. Kaikki tieto reklamoijasta on luottamuksellista, mutta jos perättömästä reklamaatiosta aiheutuu reklamoinnin kohteelle taloudellista haittaa ja siitä aiheutuu oikeusprosessi, on tieto julkinen.

Vastaavat säännöt, käyttöehdot ja valvonta koskevat Avainlipun lisäksi myös Yhteiskunnallinen Yritys- ja Design from Finland -merkin käyttäjiä.

Omistamamme Avainlippu-merkki on rekisteröity yhteisömerkki ja täyttää tänä kesänä 55 vuotta. Pidämme huolen siitä, että merkki säilyy yhtä vetovoimaisena, arvostettuna ja tärkeänä myös tulevaisuudessa ja viestii jatkossakin vahvasti suomalaisesta työstä. Merkin puolesta puhujana tunnen olevani etuoikeutettu, kun saan tehdä merkityksellistä työtä ihan joka päivä. Pidetään jatkossakin brändi vahvana – yhdessä!