Auttamisen iloa

Tämän kevään uutiset yli 70-vuotiaiden tilanteesta ovat olleet voittopuolisesti huonoja. Maailmanlaajuisen koronaepidemian myötä lähes 900 000 yli 70-vuotiasta henkilöä asetettiin maassamme karanteeninomaisiin oloihin. Näitä riskiryhmiin kuuluvia ikääntyneitä ihmisiä asuu omissa kodeissaan, omais- tai perhehoidon piirissä sekä palveluasumista tarjoavissa yksiköissä.

Korona on aiheuttanut huolta ja murhetta ikääntyneiden itsensä lisäksi myös heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä vanhuspalveluiden henkilöstölle. Tässä tilanteessa ikääntyneitä koskevat hyvät uutiset ja ilon aiheet ovat erityisen merkittäviä. Suomalaisen Työn Liitto ja Vanhustyön keskusliitto ovat yhdessä organisoineet lahjoituskampanjan, jonka toivotaan ilahduttavan yli 11 000 ikääntyneen ja 3300 hoitajan arkea. Lahjoituksen ja niiden perille kuljettamisen mahdollistavat 15 suomalaista yhteiskuntavastuullista yritystä.

Toivomme, että näiden lahjoitusten myötä ikääntyneiden koteihin ja hoivakoteihin kulkee vahva viesti siitä, että heitä ei ole unohdettu siitä huolimatta, että fyysistä välimatkaa joudutaan pitämään ja lähikontakteja edelleenkin välttämään.

Lahjoitusten tuottama ilo on moninkertaistunut, kun niiden toimittajat ovat saaneet itsekin kokea auttamisen iloa.

Anni Lausvaara

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja