Nyt suunnataan katseet kotimaisiin palveluihin

Pandemian ja rajoitusten pyörityksessä monet palvelut ovat kokeneet kovia. Siksi haluamme Suomalaisen Työn Liitossa nostaa kotimaiset palvelut parrasvaloihin. Vaikka olemme joutuneet tottumaan rajoituksiin, monien palveluyritysten toiminta kuitenkin jatkuu. Toisaalta ehkä juuri rajoitusten myötä olemme huomanneet, kuinka suuri merkitys palveluilla on hyvinvointiimme. Tarjoamme ”Palveluksessasi” -viestintämateriaalit kaikkien Avainlippu-palveluyritysten käyttöön.

Yhteiskuntamme palveluistuu vauhdilla. Kun palveluiden osuus talouden rakennemuutoksen* seurauksena bruttoarvonlisäyksestä on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana lähes 70 prosenttiin, niin teollisuuden ja rakentamisen sekä maa-, metsä- ja kalatalouden merkitys on pienentynyt.

Kun puhutaan suomalaisen työn ja työllisyyden tukemisesta, syntyy helposti mielikuva pelkästään kulutustuotteiden ostamisesta kaupoissa. Kuitenkin yksityiset palvelut työllistävät noin 1,3 miljoonaa suomalaista, joten niiden merkitys työllisyyteemme ja hyvinvointiimme on suuri.

Joissain asioissa palvelut ovat helposti nähtävissä, kuten parturipalveluissa, kaupan kassalla, sairaanhoidossa ja ravintolassa. Palvelu on kuitenkin paljon laajempi käsite, sillä palvelupanoksia käytetään arvoketjun jokaisessa vaiheessa: suunnittelussa, valmistuksessa, myynnissä ja jakelussa. Lisäksi palveluja on eri muodoissa integroituna teollisuuden lopputuotteissa. Toisinaan palvelu ja tuote ovat sulautuneet niin saumattomasti yhteen, että erottelua niiden välillä voi olla vaikea tehdä.

Palvelut myös uudistavat ja muuttavat totuttuja tapojamme kuluttaa. Uudet palvelukonseptit digitaalisine mahdollisuuksineen ovat synnyttäneet resurssien uudenlaista hyödyntämistä, ja samalla niiden tulo vanhoille toimialoille muuttaa rakenteita. Uusien palvelukeksintöjen kautta olemme huomanneet, että kaikkea ei tarvitse omistaa, vaan asioita voi esimerkiksi vuokrata. Autot vaihtuvat yhteiskäyttöisiksi, ja kirjat ladataan sähköisesti ja päällepantavaa voi hankkia vaatelainaamoista. Meillä suomalaisilla on hyvät edellytykset olla ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti globaalissa keksimiskisassa mukana ja etujoukoissa.

Mistä tunnistaa suomalaisen palvelun?

Avainlippua alettiin myöntää palveluille 1995 ja nykyisen se on käytössä yli 2000 yrityksellä. Näistä lähes 90 prosentilla on alle viiden miljoonan liikevaihto. Toimialojen kirjo on laaja. On kuluttajille, yrityksille sekä julkisiin hankintoihin palvelujaan tarjoavia toimijoita. Yhteenlaskettuna Avainlippu-palvelut työllistävät 97 000 henkeä ja niiden liikevaihto on 38 mrd. euroa.

Avainlipun kriteereinä palveluille ovat mm. yrityksen kotimainen omistus ja pääkonttori Suomessa. Tutkimuksemme mukaan suomalaiset luottavat siihen, että Avainlippu-yritykset maksavat verot Suomeen ja toimivat avoimesti ja läpinäkyvästi.

Kaikki Avainlippu-palvelut sitoutuvatkin Suomalaisen Työn Liiton vastuullisuusperiaatteisiin. Ne luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia. Ne huomioivat tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden sekä tukevat työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Suomalaisen työkulttuurin ja rehellisyyden merkitys palvelualalla on suuri. Haastattelimme laadullisessa tutkimuksessa kansainvälisillä markkinoilla toimivia suomalaisia yrityksiä. Haastattelujen mukaan kansainväliset asiakkaat arvostavat sitä, että suomalaiset yritykset pitävät lupauksensa ja ovat rehellisiä. Suomalaisiin palveluihin liitetään usein sellaisia määreitä kuin läpinäkyvyys, eettisyys, osaaminen ja asiakkaan tarpeiden tuntemus.

Kaiken kaikkiaan suomalainen Avainlippu-palvelu on hyvä valinta sekä kuluttajille että yrityksille. Nostetaan siis yhdessä suomalaiset palvelut parrasvaloihin!

*Lähde: Tilastokeskus

Hae merkkiä