Trendien ja muodin pyörteissä

Suomalaisen Työn Liitto oli yksi Muodin ammattilaisseminaarin järjestäjistä viime kuussa järjestetyillä Muoti 2013 -messuilla. Seminaarin teemana oli ajan ja materian suhde kuluttajakäyttäytymiseen.

Seminaarin ohjelma oli rakennettu siten, että aamupäivällä käsiteltiin ajallista ulottuvuutta ja iltapäivä keskittyi materian merkitykseen. Seminaarissa käytettiin kuvittaja Annika Varjosta Visual Impactista, jonka avulla esitykset elävöitettiin ja visualisoitiin reaaliaikaisesti yleisön nähtäväksi. Tässä blogissa on nähtävissä seminaarista tehdyt visualisoinnit.

Sain kunnian avata seminaariesitykset Suomalaisen Työn Liiton edustajana. Esitykseni kertoi eritasoisten trendien ajallisista ulottuvuuksista. Pyrin valaisemaan esitystäni vastuullisuus trendin avulla. Esitykseni jälkeen tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius kertoi seikkaperäisesti esityksessään pidemmän ajan eli niin sanottujen makrotrendien tai K-aaltojen (Kondratieff-aaltojen) vaikutuksesta yhteiskunnallisten muutosten ja innovaatioiden syntymiseen. Aamupäivän viimeinen puhuja oli Sonja Iltanen-Tähkävuori. Hänen esityksenä käsitteli vanhempien ihmisten vaatetusta ja suunnittelijoiden suhdetta ikäihmisten pukeutumiseen.
trendit blogi2

Iltapäivä materia-osuuden avasi Jarkko Kallio, joka on toinen Frenn-vaatemerkin perustajajäsen. Frenn on kaupunkilaiselle työmiehelle luotu vaatemerkki, jonka suunnittelu perustuu kuluttajatutkimuksen pohjalta syntyneeseen kuluttajaymmärrykseen. Jarkko Kallion esitys, kuvasi Frenn-vaatemerkin kehittelyä ja tuotteistamista.  Seminaari päättyi Parsons the New School for Design -yliopiston apulaisprofessorin Timo Rissasen esitykseen Zero Wastevaatesuunnittelufilosofiasta. Zero-waste ajattelussa on pyrkimys minimoida jätteen määrää lähelle nollaa vaatteen teossa.
trendit blogi3
Kaiken kaikkiaan seminaari toi uusia ja kiinnostavia näkemyksiä siihen, kuinka muoti ja trendi ymmärrystä voidaan hyväksikäyttää, kun muotoillaan tuotteita ja palveluita.