Yhteiskunnallinen yritys, miten puhuttelet potentiaalisia asiakkaitasi?

Monista tuntuu, että maailma muuttuu todella nopeaan tahtiin. Muutoksen yhteydessä puhutaan usein kuluttajien arvopohjaan vaikuttavista muutosvoimista. Selvitimme, miten kulutustottumukset muuttuvat ja minkälaisiin valintoihin ne ohjaavat kuluttajia nykyisessä kasvavan tarjonnan maailmassa.

Tutkimuksemme Suomalaiset ostopäätösten äärellä auttoi ymmärtämään millaiset muutosvoimat vaikuttavat suomalaisiin ja kuinka Yhteiskunnallinen yritys -merkki koetaan muuttuvassa maailmassa.

Ihmisillä on kasvava tarve ymmärtää mistä tuotteet ja palvelut tulevat. Tämän vuoksi he haluavat tietää millaisiin asioihin heidän rahansa menevät ja miten yritykset kantavat yhteiskunnallisen vastuunsa. Tutkimuksemme mukaan lähes neljä kymmenestä suomalaisesta kaipaa elämäänsä merkityksellisyyttä eli syvempiä arvoja – myös ostopäätöksiä tehdessään. Lisäksi yli 1,2 miljoonaa suomalaista sanoi suosivansa sellaisia yrityksiä, jotka toimivat läpinäkyvästi ja avoimesti.

Kuluttajien ostopäätöksiä ohjaavat muutosvoimat osoittavat, että Yhteiskunnallinen yritys -merkkiin liittyvät arvot, kuten vastuullisuus, läpinäkyvyyden vaade ja ympäristöystävällisyys ovat erittäin tärkeitä kuluttajalle. Esimerkiksi löytämämme muutosvoima Inhimilliset brändit osoittaa, että ihmiset kaipaavat brändeiltä läpinäkyvyyttä, rehellisyyttä ja aitoa läsnäoloa niin fyysisessä kuin digitaalisessa maailmassa.

Vaikka valistunut ja tiedostava kuluttajaryhmä on valmis ostamaan arvojensa mukaisesti, kaipaavat hekin arjen kiireen keskellä merkkejä, joiden avulla heidän on helppo tunnistaa ne tuotteet tai palvelut, jotka auttavat heitä kuluttamaan vastuullisesti ja käyttämään rahansa hyvän tekemiseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkki on varsin oiva tapa kertoa yrityksen arvoista tuotteiden ja palveluiden takana, sillä merkkiin liitetään mielikuvissa paljon hyviä ominaisuuksia, kuten työllistävyys, hyvän tekeminen, suomalaisuus, vastuullisuus ja rehellisyys.

Lisäksi merkin tuntevista lähes kuusi kymmenestä tiesi, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja yrityksen voitoista suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Tällaisia yhteiskunnallisen hyvän tekemisen muotoja ovat esimerkiksi tutkimuksen rahoittaminen tai vaikeasti työllistävien henkilöiden palkkaaminen.  Positiivista on myös se, että 57 prosenttia merkin tuntevista sanoi, että Yhteiskunnallinen yritys -merkki vaikuttaa heidän ostopäätöksiin.

Yhteiskunnallinen yritys, käytä merkin tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi

Muutosvoimat kertovat ihmisten emotionaalisista ja rationaalisista ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Tästä syystä niitä voidaan käyttää rakennusosina tuotekehityksessä, palvelukokemuksen luomisessa ja markkinoinnissa. Kiinnostavimmat mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen löytyvät yhdistelemällä eri muutosvoimia toisiinsa.

Yhteiskunnallisille yrityksille loistava uutinen on se, että kasvava tiedostavien kuluttajien joukko on kiinnostunut tukemaan suomalaista työtä ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita sekä palveluita. Tästä johtuen on erittäin tärkeää, että Yhteiskunnallinen yritys -merkki saa näkyvyyttä ja kuuluvuutta, sillä silloin sen vaikutus kulutuspäätöksiimme on suurempi. Kannustankin Yhteiskunnallinen yritys -merkkiyrityksiä tuomaan merkkiä ahkerasti esiin erilaisissa kohtaamispisteissä kuluttajien kanssa, kuten verkkosivuilla, liikkeiden ja toimipisteiden ovissa ja vaikkapa käyntikorteissa.

Lue lisää Yhteiskunnallinen yritys -merkistä:
www.suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/

Lue tarinoita yhteiskunnallisista yrityksistä:
https://suomalainentyo.fi/cases/?merkit=yhteiskunnallinen-yritys-en

Hae merkkiä