Työtä kohtuuhintaisen asumisen puolesta

Asuminen on ihmisen elämän perustekijä, jonka pitäisi olla kaikille turvallista ja kohtuuhintaista. Siitä lähtee Asuntosäätiön perustajien asettama tavoite asumiselle: hyvä koti kaikille.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki viestii työstämme, jota olemme Asuntosäätiössä tehneet kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi ja asumisen viihtyvyyden kohottamiseksi jo vuodesta 1951 lähtien. Työmme hyödyttää yhteiskuntaa yhä edelleen monella tavalla.

Asuntosäätiö tarjoaa noin 18 000 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa 31 paikkakunnalla. Käynnistämme strategiamme mukaisesti vuosittain noin 400 uuden asunnon rakentamisen. Asunnoista suurin osa on asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja, jotka molemmat ovat valtion tukemaa ns. ARA-tuotantoa.

ARA-asuntojen kysynnälle on hyvät perusteet muutenkin kuin vain hinnan osalta. Laki määrittelee ne pysymään vuokrauskäytössä vuosikymmeniä eteenpäin ja asumisoikeusasunnot nykylainsäädännön mukaan pysymään asumisoikeuskäytössä ikuisesti. Ihmiset voivat perustaa niihin pitkäaikaisen kodin ilman, että täytyy pelätä omistajan myyvän asunnon alta pois.

Kyse on perustavaa laatua olevasta asukkaan turvallisuudentunteesta, jolle kannattaa ymmärtää antaa arvo, kun mietitään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan edellytysten jatkumista. ARA-asuntojen avulla tuota turvallisuuden tunnetta pystytään tuottamaan vuosikymmeniksi eteenpäin.

ARA-asuntojen vakaus perustuu omakustannusperiaatteen mukaan määriteltäviin vuokriin ja asumisoikeusasuntojen vastikkeisiin sekä yhtiöiden voitonjakorajoitteisiin. Asuntosäätiön kaltaiselle toimijalle nuo rajoitteet eivät ole ongelma, sillä olemme sitoutuneet omistamaan asuntoja pitkäjänteisesti. Toimintamme pohja ei ole voitontavoittelussa vaan perustajajärjestöjemme tavoitteessa luoda hyviä asuntoja ja kasvuympäristöjä kaikille asukkaille, ja erityisesti lapsiperheille.

Asumisen laatu vaatii jatkuvaa työtä monella sektorilla. Meidän tehtävämme on pitää huolta tavallisten työssäkäyvien ihmisten mahdollisuudesta laadukkaaseen asumiseen. Tarve kohtuuhintaiselle asumiselle on korostunut korona-aikana.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki kertoo toiminnan vastuullisuudesta ja yleishyödyllisyydestä

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin olennaisena myöntämiskriteerinä on juuri se, että toiminnan avulla ei kerätä voittoja omistajille. Asuntosäätiön tapauksessa vastikkeista ja vuokrista saadut tulot käytetään toimintamme kehittämiseen. Asukkaan kannalta tämä näkyy ammattimaisena ja vastuullisena asuntojen omistamisena, mutta erityisesti kohtuullisina ja ennakoitavina asumiskustannuksina. Talous vaikuttaa siten myös turvallisuuden tunteeseen.

Vastuullisena kiinteistönomistajana huolehdimme kiinteistöjen kunnosta koko niiden elinkaaren, ja aloitammekin vuosittain noin 50 kohteessa viihtyvyysremontit. Kiinteistöjen kunnon parantamisen lisäksi tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen. Kehitämme koko ajan myös asumisen palveluita tavoitteena helpottaa asukkaiden arkea.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki vahvistaa entisestään rooliamme suomalaisena vastuullisena, yleishyödyllisenä yrityksenä, ja velvoittaa meitä jatkamaan merkittävää työtämme. Työmme kohtuuhintaisten kotien lisäämiseksi ja asumisen viihtyvyyden parantamiseksi jatkuu Asuntosäätiössä joka päivä.

Esa Kankainen
Asuntosäätiön toimitusjohtaja
Asuntosäätiö