Suomi-brändiä kannattaa hyödyntää myös kansainvälisillä markkinoilla – yhdessä ja verkostojen kautta

Suomalaisen työn tulee menestyä avoimessa, kansainvälisessä kilpailussa, koska kansainvälisyys ja vienti ovat suomalaisen työn elinehto. Suuri osa jäsenyrityksistämme tekee vientikauppaa, minkä vuoksi suomalaisuuden hyödyntäminen kansainvälisillä markkinoilla on Suomalaisen Työn Liitolle tärkeä teema.

Vaikka pandemiat, sodat ja kriisit ravistavat maailmaa, jatkuu kaupankäynti maiden ja yritysten välillä. Kun toiset markkinat sulkeutuvat, niin toiset taas avautuvat. Suomen vienti oli tämän vuoden toukokuussa arvoltaan 6,9 miljardia euroa. Viennin volyymi laski 1,5 prosenttia ja tuonnin volyymi nousi 10,4 prosenttia.[i]

Tutkimuksemme mukaan suomalaisuutta hyödynnetään kansainvälisillä markkinoilla, mutta yritykset kaipaavat tukea maabrändityön rakentamisessa sekä laadukkaan ja luotettavan mielikuvan vahvistamisessa. Tämän vuoksi haluamme auttaa jäsenyrityksiämme hyödyntämään suomalaisuutta kansainvälisillä markkinoilla tarjoamalla muun muassa valmiita viestintämateriaaleja ja järjestämällä markkina-aluekohtaisia koulutuksellisia tapahtumia ja paneelikeskusteluja yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Avoimuus ja yhteistyö ovat avainsanoja menestykselle. Maailmalle ei mennä yksin vaan yhdessä. Vientiponnistukset vaativat yrityksiltä paljon työtä niin etukäteen kuin maailmalla toimiessaankin. Riskeihin varautuminen on tässä maailmantilanteessa noussut entistä tärkeämmäksi ja vaikeammaksi arvioida. Kumppaneita ja toimitusketjuja on mahdollisesti punnittava uudestaan. Asioista on otettava entistä enemmän selvää, pitää oppia tuntemaan kohdemarkkinat sekä eri maiden lainsäädännöt ja säännökset, jotka asettavat rajoituksia. Vastuullisuusnäkökulmat on otettava huomioon joka käänteessä.

Ulkoministeriö tekee vientiä mahdollistavaa kauppapolitiikkaa, ja Suomella on EU:n jäsenenä kauppasopimuksia 82 kumppanin kanssa: vapaakauppasopimukset, talouskumppanuussopimukset, assosiaatiosopimukset, tulliliittosopimukset. Verkostot ja verkostoituminen on elinehto. Meillä on Suomessa ja maailmalla erittäin paljon tahoja, jotka tukevat yrityksiä monissa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Tukea ja tietoa löytyy, sitä pitää olla valmis hakemaan ja käyttämään. Eri tahot kannustavat aktiiviseen yhteydenpitoon.

Tässä muutamia hyödyllisiä linkkejä yrityksille, jotka tähyävät vientimarkkinoille:

[i] Suomen Tulli, toukokuu 2022

Tutustu Suomalaisuuden hyödyntäminen kansainvälisillä markkinoilla -teemasivuumme.

Liity Suomalaisen Työn Liiton jäseneksi