Tuottavuuden hopealuotia ei ole olemassa

Viimeaikaisissa keskusteluissa tuottavuuden lisääminen on nostettu keskiöön Suomen talouden ja työllisyyden parantamisessa. Erilaisia ehdotuksia on esitetty siitä, miten tuottavuutta parannetaan. Esiin on nostettu niin digitalisaatioon panostaminen, yrittäjyyteen kannustaminen kuin infrastruktuurin kehittäminen. Lisäksi tehtyjen työtuntien määrän nostaminen ja kustannuskilpailukyky palkkamaltin muodossa ovat olleet keskustelun ytimessä. Kaikista raporteista ja esitetyistä ehdotuksista huolimatta tosiasia on, että niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tuottavuuskehitys ei ole ollut sellaista, mitä työllisyys ja talouskasvu edellyttäisivät. Olemme jääneet jälkeen vertailuissa kilpailijoihimme kuten Pohjoismaihin ja Saksaan. Oy Suomi Ab polkee paikoillaan ja uudelle hallitukselle ladataan äärimmäisen kovat odotukset.

Kustannuskilpailukyvystä tulee pitää huolta. Tuottavuuden parantamisen yleislääkkeeksi ehdotetuissa kustannusleikkauksissa piilee kuitenkin ongelma – ne eivät motivoi työntekijä- ja työyhteisötasolla. Päinvastoin väärin toteutettuna – ilman joustojen, investointien ja uudistusten samanaikaista toteuttamista – ne romuttavat edelleen suomalaisten luottamusta työn tekemiseen.

Suomalaisen Työn Liiton Innolink Researchillä teettämän, yli 15-vuotiaat suomalaiset kattavan tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista uskoo, että työelämä heidän omalta osaltaan huononee lähivuosina. Työelämään pesiytynyt uskonpuute tulevasta näkyy kaikissa ikäluokissa tasaisesti, joskin nuorilla tulevaisuuden usko on noin kymmenyksen muita ikäluokkia positiivisempaa. Suomalaisia mietityttää työn hektisyyden/kiireen ja työpaikan säilymisen lisäksi työn merkityksen puute: omalle työlle saatu arvostus voi olla vaikeasti havaittavissa. Tutkimuksen mukaan juuri arvostus on asia jonka nähdään muuttuvan tulevaisuudessa, usko arvostuksen merkityksellisyyteen osana tulevaisuuden työtä on peräti 20 prosenttia korkeampi nykyiseen verrattuna. Tutkimuksen tulokset herättävät kysymyksen siitä, miten voimme parantaa tuottavuutta heikentämättä suomalaisten jo horjuvaa uskoa työhön?

Tuottavuus syntyy arvomuutoksen kautta

Uskomme Suomalaisen Työn Liitossa, että tuottavuuden kasvu syntyy merkityksellisen ja arvokkaan työn kautta, missä työyhteisö osallistuu laajasti ja vastuuta kantaen yrityksen toimintaan ja kehitykseen. Tuottavassa työyhteisössä työntekijöiden ja kollegoiden työpanosta arvostetaan ja se huomioidaan. Lisäksi innovaation ja jatkuvan pilotoinnin rinnalla kannustetaan tasa-arvoisesti perinteisiä arvoja, ahkeruutta sekä asioiden loppuun viemistä. Onnistuaksemme työn arvojen muutoksessa, tarvitsemme laaja-alaista asenneilmapiirin muuttamista työn arvostuksessa niin työntekijöiden keskuudessa kuin työyhteisöissäkin. Jokainen meistä kantaa vastuun ja vapauden kehittää omaa työtämme ja työyhteisömme työtä paremmaksi.

Merkitykselliseen työhön kuuluu olennaisesti myös katseen kääntäminen organisaation sisältä ulospäin. Tämä tarkoittaa yhä tiiviimpää vuoropuhelua asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Konkreettisesti muutos näkyy siinä, kuinka paljon aikaa käytetään asiakkaisiin, esimerkiksi kuinka hyvin ymmärretään ja ennustetaan asiakkaiden tarpeet. Olennaista on ylipäätään laajat ja elävät rajapinnat työyhteisöstä ulospäin. Enää ei voida ajatella organisaatiolähtöisesti, missä me olemme hyviä vaan kaiken aikaa tulee heijastella organisaation ulkopuolella olevia tarpeita. Paneutua niihin ja täyttää tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.

Suomalaisen Työn Liiton jäsen iisalmelainen kaiutinvalmistaja Genelec on hyvä esimerkki työyhteisöstä, jossa erilailla tekemiseen kannustaminen ja työyhteisön osallistaminen ovat tuottaneet tulosta. Yhtiön toimitusjohtaja Siamäk Naghianin mukaan yhtiön sisäisessä kulttuurissa yhdistyvät työntekijöiden yrittäjämäinen vapaus innovointiin ja ammattiorganisaation kurinalaisuus. Näiden asioiden yhdistelmä on tuottanut maailman kärkiluokan tuotekehityksen sekä onnistuneen tuotteiden globaalin kaupallisen menestystarinan. Siinä missä Genelecin kilpailijat valmistavat tuotteensa Kiinassa, Genelec myy Iisalmessa kehitettyjä ja valmistettuja kaiuttimia Kiinaan.

Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että suomalainen työ tulee nostaa jaloilleen. Tämä on mahdollista vain jos onnistumme uudistumaan. Nyt onkin ensiarvoisen tärkeää katsoa oman työmme ja työyhteisömme ytimeen. Ottaa vastuuta siitä, miten työtä tehdään myös tulevina vuosina – olimmepa sitten omistajia, johtajia tai työntekijöitä. Vain uudenlaisella työn tekemisellä ja yhteistyöllä saamme Suomen tuottavuuden nousuun kestävästi ja pitkälle tulevaisuuteen kantaen.

Tero Lausala
toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto