Mikä yhdistäisi suomalaiset?

Vuosi 2015 jää monen mieleen vastakkainasettelun ja epävarmuuden vuotena. Työmarkkinoilla on ollut levottomuuden ja tyytymättömyyden täyttämä vuosi. Kaikki meidät yllättänyt pakolaiskriisi on myös jakanut suomalaisten mielipiteet sen suhteen, miten uudessa tilanteessa tulisi toimia.

Ei ole ihme, että suomalaiset kaipaavat vakautta ja ennustettavuutta. Tuoreen kansan arvot 2015 -tutkimuksen mukaan 79 % suomalaisista pitää erittäin tärkeänä elää turvallisessa ympäristössä. Turvallisuuteen kuuluu myös vakituinen työsuhde, jota saman tutkimuksen mukaan kaipaa puolet työikäisistä suomalaista.  Nämä indikaattorit ovat selvässä nousussa verrattuna vuoteen 2014.

Mollivoittoisten talousuutisten piirittämänä moni suomalainen miettii, miten voi itse vaikuttaa oman työpaikkansa säilymiseen ja sitä kautta oman elantonsa turvaamiseen? Paljon puhutut rakenneuudistukset tuntuvat kaukaisilta ja niiden eteneminen hitaalta. Ja miten ne lopulta vaikuttavat minuun?

Omaan työpaikkaansa voi vaikuttaa suoraan sekä työntekijänä että kuluttajana. Jokainen meistä työyhteisön jäsenenä voi tehdä oman työnsä hyvin ja osallistua oman työyhteisönsä tekemiseen laajemminkin. Kun Suomalaisen Työn Liitto on tutkinut vuosina 2014-2015 työyhteisöjä, joissa työhyvinvointi ja taloudellinen menestys yhdistyvät, on työntekijöiden laaja-alainen osallistuminen yrityksen kehittämiseen noussut keskeiseksi menestystä ennakoivaksi tekijäksi. Parhaissa yrityksissä työntekijät ovat vahvassa roolissa etenkin tuote- ja palvelukehityksessä sekä laaja-alaisessa markkinoinnissa ja myynnissä. Innostunut ja tyytyväinen työntekijä on monessa tapauksessa yrityksen parhaita myyntivaltteja – ja päinvastoin. 90 % suomalaisista haluaa tehdä työtä, jossa pääsee toteuttamaan itsensä.

Kukin meistä voi vaikuttaa työpaikkojen säilymiseen myös kulutuspäätöstensä kautta. 72 % suomalaisista sanoi keväällä 2015 toteuttamamme Suomalaiset ja työ -tutkimuksen mukaan, että mitä lähempää heille tarjottu tuote tulee, sitä parempi. Paikallisiin tuotteisiin yhdistetään laatu, työllistävä vaikutus sekä matalampi hiilijalanjälki. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta sanoo myös, että suomalaisuus vaikuttaa positiivisesti kun he käyvät ruokaostoksilla.

Vanhan sanonnan mukaan ”kun kauppa käy, kaikki muut huolet ovat toissijaisia”. Tätä muunnellen voi todeta, että kun Suomessa on lisää työtä, poistaa se monta muuta huolta.

Italialaisen viisauden mukaan elämä koostuu hetkistä. Sen sijaan, että annamme haastavien aikojen lannistaa meitä, ehdotan, että kukin meistä tunnistaa ja käyttää ne hetket, kun itse pääsee vaikuttamaan oman lähipiirinsä hyvinvointiin omalla työllään sekä omilla valinnoillaan.