Toinen näkökulma työllisyyteen Suomessa

Viime aikoina on mediassakin keskusteltu Suomi-designin tuotannon karkaamisesta ulkomaille. Tuotteiden valmistaminen Suomessa on hienoa ja kaikin tavoin kannatettavaa. Se kasvattaa työllisyyttä Suomessa ja tuo sitä kautta hyvää meille monin tavoin. Monien kulutustavaroiden tuotantoketjut ovat kuitenkin nykyisin pitkiä ja kansainvälisiä.

Suomalaisen Työn Liitossa liputamme aina läpinäkyvyyden puolesta. Haluamme auttaa kuluttajia tunnistamaan luotettavasti suomalaisen työn tuotteiden ja palveluiden takana sekä auttaa yrityksiä kertomaan tästä. Kaikille tuttu Avainlippu-merkkimme kertoo siitä, että tuote tai palvelu on valmistettu tai tuotettu Suomessa.

Myös niiden suomalaisten yritysten tuottamien tuotteiden suosiminen, joiden valmistus on kenties tapahtunut jossain toisessa maassa, on meistä tärkeää. Yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi on joskus ainoa vaihtoehto valmistaa tuotteet muualla. Toisinaan on kyse siitä, ettei Suomesta löydy riittävää osaamista tai että valmistettavat tuotesarjat jäisivät niin pieniksi, ettei tuotantolaitos pystyisi toimimaan kannattavasti. Jos yritys kuitenkin on suomalainen, maksaa yhtiöveronsa Suomeen ja työllistää suunnittelun, markkinoinnin, myynnin, varastoinnin, kuljetuksen ja jälleenmyyjäverkoston avulla Suomessa, niin miksi emme olisi ylpeitä myös tällaisesta suomalaisesta yrityksestä? Miksi tällaista yritystä julkisen mielipiteen kautta usein rankaistaan tuotantopalan toteuttamisesta jossakin toisessa maassa?

Globaalissa työympäristössä yritysten työn ja tuotannon vaiheet eivät katso kansallisvaltioiden rajoja. Puhutaan arvoketjuista, joissa tuotteeseen syntyy arvoa useissa eri työtehtävissä, joista vastaavat muotoilijat, logistiikkapäälliköt, valmistajat ja markkinoijat. Valmistuksen rinnalla tapahtuva aineeton, immateriaalityöksi kutsuttu työ luo yhä enemmän työtä Suomeen. Se tarkoittaa muun muassa tuotteiden ja palvelujen suunnittelutyötä.

Vastauksena tähän työelämän muutokseen Suomalaisen Työn Liitto lanseerasi yritysten toiveesta vuonna 2011 Design from Finland -merkin. Design from Finland -merkki myönnetään tuotteille tai palveluille, jotka on muotoiltu Suomessa ja joista voidaan osoittaa, että muotoiluun on investoitu ja sen tuloksena synnytetty lisäarvoa asiakkaalle. Design from Finland -merkki ei siis kerro valmistusmaasta, vaan nimenomaan suomalaisen yrityksen muotoiluosaamisesta.

Design from Finland -merkinhaltijayrityksiä on jo 262 yli 300:lla merkinkäyttöoikeudellaan. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto (2014) oli 3,4 miljardia, joista 856 miljoonaa tulee Design from Finland -merkin saaneista tuotteista tai palveluista. Vuoden 2014 lopussa näissä yrityksissä työskenteli 14300 ihmistä ja luvussa ei ole mukana alihankkijoita ja liitännäistyöllistyviä esimerkiksi kuljetuksen ja jälleenmyynnin osalta. Ja puolet Design from Finland -merkinhaltijoista myös valmistaa tuotteensa Suomessa. Näistä kaikista yrityksistä olen ylpeä ja todella iloinen.

Ammattimainen, suomalainen muotoilu on yrityksillemme loistava kilpailuetu niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tämän osaamisen esiin nostamiseksi ja laadun takeeksi Design from Finland -merkki on luotu.