Ovatko yhteiskunnalliset yritykset sinulle tuttuja?

Yhteiskunnallisista yrityksitä puhutaan julkisuudessa entistä enemmän, mutta niiden liiketoimintamalli on monelle vielä hämärän peitossa. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin jo 300 yritykselle ympäri Suomea ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin neljä miljardia euroa. Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiyritykset työllistävät noin 28 000 työntekijää.

Yhteiskunnalliset yritykset nousevat keskusteluissa ansaitusti esille, kun on peräänkuulutettu hyvää tekeviä, arvopohjaisia toimijoita, jotka rajaavat voitonjakonsa oman toiminnan kehittämiseen. Myös kuluttajien kiinnostus tällaisia yrityksiä kohtaan on vastuullisuusarvojen korostuessa kovassa nousussa.

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat kuten mitkä tahansa yritykset yhtiömuodosta riippumatta, mutta niiden voitonjako poikkeaa tavanomaisesta: suurin osa liikevoitosta  käytetään ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen päämäärän hyväksi, joko oman yhteiskunnallisen toiminnan kehittämiseen tai lahjoittamalla se yrityksen toiminta-ajatuksen mukaisesti.

Tällaisille yrityksille on Suomessa selkeä kysyntä kuluttajien taholta. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Lisäksi yli 60 prosenttia kertoo pyrkivänsä valinnoissaan eettisyyteen mahdollisimman usein.

Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä on tärkeää puhua

Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä on tärkeää puhua, sillä se esimerkiksi avaa päättäjille ainutlaatuisen mahdollisuuden valita palveluntarjoajaksi yrityksiä, joiden voitto kanavoituu sekä yhteiskunnalliseen että paikalliseen hyvään ja jotka nauttivat myös kuluttajien luottamusta.

Yhteiskunnalliset yritykset soveltuvat vaikkapa sote-palvelujen tuottajiksi paremmin kuin hyvin, sillä niissä yhdistyvät yksityisen sektorin tehokkuus, julkisen sektorin jatkuvuus, järjestöjen vaikuttavuus ja ennen kaikkea toiminnan eettisyys sekä läpinäkyvyys. Kotimaisina ja paikallisina ne lisäksi ylläpitävät alueellista elinvoimaa työllistämällä paikallisia osaajia ja palauttamalla liikevoittonsa suoraan omaan toimintaansa.

Annetaan niin päättäjille kuin kuluttajillekin aito mahdollisuus valita palveluntuottaja, jonka arvot perustuvat hyvän tekemiselle ja jakamiselle. Se kun varmasti palautuu niin maakunnille kuin koko yhteiskunnalle hyvinvointina, tyytyväisyytenä ja sitä kautta myös kustannussäästöinä.

Lue lisää merkistä

Niina Ollikka
Yhteiskunnallinen Yritys -merkin markkinointipäällikkö
Suomalaisen Työn Liitto