Muutosvoimat näkyvät suomalaisten ostopäätöksissä

Jokainen joka myy tuotteita tai palveluita haluaisi tietää, mitä ostaja ajattelee. Usein ajattelemme taloustieteen ihmiskuvan mukaisesti, että ihminen on rationaalinen ja järkiperäinen tehdessään kulutusvalintojaan. Kuitenkin jokainen meistä on varmasti huomannut omassa kulutuskäyttäytymisessään, että emme ehkä aina teekään niin rationaalisia päätöksiä vaan joskus tunne ohjaa meitä enemmän kuin järki.

Koska kuluttajan käyttäytymiseen ja ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä on yhä tärkeämpi ymmärtää kasvavassa tavara-, palvelu- ja mielihyvämaailmassa, teimme Suomalaiset ostopäätösten äärellä -tutkimuksen tämän kevään aikana. Tutkimuksessa selvitettiin Suomalaisen Työn Liiton Avainlipun, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkien vaikutusta kuluttajiin sekä muutosvoimia, jotka vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin.

Tutkimukseen valitut muutosvoimat perustuvat Suomen johtavan asiakasnäkemystoimiston, Frankly Partnersin laaja-alaiseen ja kattavaan taustatyöhön, joka pohjautuu merkittävimpiin trendiraportteihin, median kautta saatuihin heikkoihin signaaleihin ja eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiin. Kulutustrendejä on toki maailmassa enemmänkin, mutta tähän tutkimukseen priorisoitiin aiheen kannalta oleellisimmat.

Tärkeimmät syyt tutkia muutosvoimia ovat seuraavat:

  • Muutosvoimat tarjoavat ymmärrystä siitä, miten kuluttajat muuttuvat ja millaisia tekijöitä kulutuskäyttäytymisessä on nousussa, millaiset tekijät ohjaavat arvo- ja asennetasolla kuluttajien ostokäyttäytymistä.
  • Muutosvoimat laajentavat ymmärrystä siitä, millaiset rationaaliset ja emotionaaliset tekijät heijastuvat ostopäätöksiin.

Tutkimus osoitti, että Suomalaisen Työn Liitto ja sen merkit ovat hyvin kiinni ajassa sekä mukana kuluttamisen ja yhteiskunnan muutoksessa. Merkkejä suosivissa löytyy paljon muutosvoimien eturintamassa olevia.

Mitä nämä muutosvoimat ovat? Kuinka merkityksellisiä ne ovat? Aukaise Muutosvoimat suomalaisten ostopäätösten takana ­-tiivistelmä extranetistamme ja tutustu löydöksiin. Tulemme purkamaan tutkimuksen tuloksia vielä merkeittäin, jolloin näemme mitkä muutosvoimat liittyvät voimakkaimmin Avainlippuun, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkiin.

Tämän vuoden aikana tulemme vielä julkaisemaan tutkimustuloksia julkisista hankinnoista sekä yritysten tekemistä hankinnoista. Kiinnostavia tuloksia osto- ja hankintapäätöksien vaikuttimista on siis tulossa jatkossakin, joten kannattaa pysyä kuulolla.