Vastuuta suomalaisen työn tulevaisuudesta ei voi ulkoistaa

Työn tekeminen, ahertaminen on aina kuulunut vahvasti suomalaiseen arvomaailmaan. Työelämän arvot ovat kuitenkin suuressa muutoksessa eivätkä vähiten taloudellisesti haastavien aikojen vuoksi.

Suomalaisen Työn Liiton teettämässä selvityksessä perinteiset arvot, ahkeruus, tunnollisuus ja vastuullisuus, osoittavat merkkejä heikkenemisestä. Jopa viidesosa tulevaisuuden työntekijöistä on hylkäämässä perinteiset vaihtoehdot työn ensisijaisina arvoina. Yhä pirstaleisemmassa työelämässä työntekijät ottavat enemmän vastuuta omasta urastaan ja tavoitteistaan. Tällöin kuuliaisuuden ja tunnollisuuden sijaan omakohtaiset saavutukset ja arvostuksen kokeminen korostuvat suhtautumisessa työhön.

Työelämän vaikeudet ovat horjuttaneet ihmisten luottamusta työhön. Me Suomalaisen Työn Liitossa uskomme, että kustannustehokkuuden lisäksi pitäisi löytää keinoja tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen muilla keinoin. Avain työn arvostuksen palauttamiseen löytyy työelämän uudistamisen kautta panostamalla merkitykselliseen työhön. Siksi suomalaista työelämää pitää vahvasti kehittää ja uudistaa. Kestävää ja merkityksellistä työtä luodaan vain ottamalla huomioon arvot, joita suomalaiset edustavat. Työpaikkojen edustamat arvot eivät voi olla ristiriidassa työntekijöiden arvomaailman kanssa.

Tulevaisuuden hyvät työpaikat ovat merkityksellisiä ja arvokkaita – tällä tarkoitamme, että työn tulee olla tuottoisaa, sen tulee luoda kestävää eli pitkän aikavälin arvoa sekä luoda jaettua arvoa kaikille sidosryhmille. Tällaiset työpaikat aktivoivat kasvua, motivoivat ja sitouttavat työntekijöitä uuden oppimiseen. Lisäksi ne ovat kestävän ja menestyvän liiketoiminnan perusta ja ennen kaikkea ne edustavat uuden sukupolven arvoja.

Juuri valitulla uudella eduskunnalla on haastava tehtävä suomalaisen työn puolesta. Kaikki työtä ja työntekoa edistävät päätökset ovat tervetulleita ja myös välttämättömiä. Jokainen päättäjä voi tukea suomalaisen työn uudistumista toimilla, jotka vahvistavat omistajuutta, elinvoimaisia ja työllistäviä kotimarkkinoita sekä voimakasta suomalaisen työn kansainvälistämistä. Suomalainen työ on ainut asia, jolla voimme suoraan vaikuttaa kilpailukykyymme ja siihen, että pärjäämme tulevaisuudessa.

Työn omistajuus ja sen arvostus lähtee kuitenkin meistä jokaisesta. Tätä asiaa emme voi ulkoistaa. Meillä on vastuu kehittää omaa työtämme ja työyhteisöämme olimmepa sitten omistajia, johtajia tai työntekijöitä. Meillä on myös vastuu kuluttajina siitä, miten kotimaisen työn käy. Voimme kaikki omilla tekemisillämme ja valinnoillamme vaikuttaa siihen, miten suomalaista työtä tehdään ja miten suomalaisia tuotteita ja palveluita hankitaan. Tämä lopulta ratkaisee sen, miten suomalaisen työn ja Suomen käy. Se on meidän jokaisen asia – arvovalinta.

Tero Lausala
toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto