Elintarvikkeiden pääraaka-aineen ilmoittaminen ja Avainlippu-merkki

Elintarvikkeiden alkuperämaan ja erityisesti elintarvikkeissa käytettyjen raaka-aineiden alkuperän ilmoittaminen ovat olleet laajan keskustelun kohteena niin tuottajien, elintarviketeollisuuden kuin kuluttajienkin keskuudessa. Keskustelun taustalla on erityisesti komission täytäntöönpanoasetus EU N:o 2018/775, joka säätää elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisesta. Asetus on ollut voimassa ja sitä on sovellettu 1.4.2020 alkaen. Mutta mitä tämä tarkoittaa alkuperämerkeille?

Vapaaehtoiset alkuperämerkit ja erityisesti laajasti Suomessa käytössä olevat Hyvää Suomesta -merkki, Sirkkalehti-merkki sekä Avainlippu-merkki ovat olleet keskusteluissa luonnollisesti mukana.

Avainlippu-merkkiä voi hakea elintarvikkeille samoilla perusteilla kuin muidenkin toimialojen tuotteille ja palveluille. Avainlippu-merkki onkin myönnetty sen sääntöjen mukaisesti laajalle ryhmälle elintarvikkeita. Tarkemman listauksen niistä alan yrityksistä, jotka hyödyntävät Avainlippua voit katsoa jäsenlistauksestamme ja tuotteiden osalta taas  Sinivalkoinenvalinta.fi-verkkopalvelusta, joka listaa kaikki tuotteet ja palvelut, joille on myönnetty Avainlippu-merkki tai jokin muu merkeistämme.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Kun se on tuotteessa, tulee tuotteen olla Suomessa valmistettu. Tämä on ensisijainen ja tärkein kriteeri. Yleisesti tuotteen valmistukseksi katsotaan sellainen jalostustoiminta, jossa tuotteen taloudellinen lisäarvo tai jalostusarvo nousee merkittävästi. Tyypillisesti elintarvikkeiden valmistuksessa kyse on teollisesta valmistusprosessista, jonka avulla alkuperäistä tuotetta muutetaan merkittävästi, esimerkiksi kuumentamalla, savustamalla, suolaamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla, marinoimalla, uuttamalla, puristamalla tai pursottamalla.

Tuotteen kotimaisuusasteen tulee myös olla yli 50 %, mikä lasketaan tuotteen omakustannehinnasta, johon lasketaan eri tuotantopanokset kuten työ, logistiikka ja raaka-aineet. Kun kotimaisuusaste on yli 50 %, tarkoittaa se samalla, että suurin osa siitä rahasta, joka menee tuotteen valmistukseen, jää Suomeen. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 %. Kun valtaosa rahasta jää Suomeen ja kun Avainlippu-tuote valmistetaan Suomessa, merkitsee Avainlippu-tuotteen ostaminen myös valintaa sen puolesta, että elintarvikealan ja sen alihankkijoiden työpaikat säilyvät Suomessa.

Avainlippu-merkki ei vaadi, että kaikki raaka-aineet tulevat Suomesta. Elintarvikkeissa tämä on tärkeä asia, sillä monen elintarvikkeen osalta on mahdotonta saada kaikki raaka-aineet Suomesta. Usein elintarvikejalosteissa on ainesosia, joita ei ole saatavilla Suomesta lainkaan, kuten esimerkiksi soseissa ja jogurtissa käytettävät eksoottiset hedelmät. Vaikka kaikki raaka-aineet eivät tule Suomesta, tuo näiden tuotteiden valmistus Suomessa tänne merkittävästi työtä ja sitä kautta hyvinvointia. Monessa elintarvikkeessa pääraaka-aineen alkuperämaa myös vaihtelee saatavuuden mukaan. Esimerkiksi useana satokautena kotimaista rukiita ei ole ollut tarjolla tarpeeksi suomalaisen elintarviketeollisuuden tarpeisiin.

Liha- ja maitotuotteita koskee EU-tason lisäksi Suomen oma kansallinen lainsäädäntö. Monissa tuotteissa on myös selvää, ettei raaka-aine voi tulla Suomesta. Tästä huolimatta tuotteen valmistaminen Suomessa on suomalaisen työn kannalta parempi asia kuin se, että se on valmistettu Suomen ulkopuolella.

Avainlippu-merkki ei saa kuitenkaan johtaa ketään harhaan. Elintarvikepakkauksissa on tyypillisesti vähän tilaa ja monesti ostopäätös tehdään kaupassa nopean vilkaisun perusteella. Sen vuoksi meille on erittäin tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät ostaessaan Avainlippu-tuotteen, ettei se välttämättä takaa, että kaikki raaka-aineet ovat Suomesta, vaan että kyseessä on suomalaisen työn ja valmistuksen merkki. Olemme teettäneet viimeisen viiden vuoden aikana lukuisia kuluttajatutkimuksia ja niiden mukaan suomalaiset selkeästi ymmärtävät, että Avainlippu-merkki on nimenomaan työn ja valmistuksen merkki. Viestimme on siis mennyt perille.

Komission asetuksen sekä siitä johdetun Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan rekisteröidyt tavaramerkit kuten Avainlippu eivät laukaise pääraaka-aineen ilmoitusvelvollisuutta. Yleisellä tasolla suosittelemme kuitenkin vahvasti jäsenyrityksiämme ilmoittamaan pääraaka-aineen alkuperämaan, mikäli siihen on mahdollisuus. Ajatuksena on, ettei sen ilmoittamatta jättäminen johda ostajaa harhaan pääraaka-aineen todellisen alkuperämaan suhteen.

 

Jäsenyritys: löydät ohjeistuksen Avainlipun käytöstä elintarvikkeiden yhteydessä aineistopankistamme »