Ratsasta ylpeästi immateriaalityön kotimaisuudella myös yritysostoissa

Mitkä kriteerit nousevat ensimmäisenä mieleen, kun yrityksen hankinnoista vastaava tekee hankintapäätöksen? Usein sanotaan, että asian ratkaisee vain ja ainoastaan hinta. Totuus voi olla tarua ihmeellisempää, sillä yrityshankkijoilla on muitakin perusteita hankintojen tekemiseen.

Tutkimuksemme Yritykset ostopäätösten äärellä nosti esiin, mitkä asiat vaikuttavat yrityspäättäjien ostopäätöksiin. Syy, miksi yritysten tekemät ostot kiinnostavat, on se fakta, että toimialojen yhteenlasketut ostot yrityssektoreilta ovat yli 190 miljardia euroa vuodessa. Kotimaisten hankintojen osuus tästä kakusta on 73 prosenttia eli lähes 140 miljardia euroa. Yritysten tekemät hankinnat vaikuttavat siten merkittävästi myös muiden suomalaisyritysten työllistämismahdollisuuksiin.

Aina kun olen keskustellut myyntihenkilöiden kanssa, saan kuulla, että hinta on ainoa tekijä, joka vaikuttaa ostopäätökseen. En kuitenkaan ole törmännyt moneenkaan tutkimukseen tai yrityksen hankintavastaavan ostokriteeriin siitä, että hinta olisi tärkein määrittävä tekijä lopullista ostopäätöstä tehdessä. Usein kaikkein tärkein tekijä on se, mitä tarjotaan, kuinka hyvin tuote tai palvelu sopii tarpeeseen ja kuinka laadukasta tarjonta on. Sama tulos tuli esille myös omassa tutkimuksessamme, jossa ylivoimaisesti tärkein tekijä yrityksen tuotteiden ja palveluiden ostoihin oli laatu. Vasta laadun jälkeen tuli hinta.

Mitä merkitystä suunnittelulla tai Design from Finland -merkillä on yritysostoissa?

Vaikka yrityksen ostoista vastaavat eivät tutkimuksemme mukaan nostaneetkaan Suomessa suunniteltua attribuuttina aivan kärkeen, niin kuitenkin yli puolet (54%) piti sen merkitystä vähintään jonkin verran tärkeänä tekijänä tuotteita ja palveluita ostettaessa. Lisäksi yli kolmannes (34%) toteaa, että jos tuote on suunnittelu tai muotoiltu Suomessa, se vaikuttaa heidän ostopäätökseensä. Kysyttäessä miksi Suomessa suunniteltu tai muotoilu vaikuttaa ostopäätökseen, vastauksissa korostui ennen kaikkea suomalaisen työn tekeminen ja sen arvostaminen.

Lisäksi laadun merkitys korostuu tärkeänä syynä, sillä suomalaista osaamista pidetään hyvänä ja laadukkaana. Ei pidä myöskään unohtaa, että suomalainen muotoilu ja suunnittelu vastaavat parhaiten tarpeisiin ja miellyttävät ostajaa, siksi ajatus Design from Finland -merkin takana ”sinulle suunniteltu”, on erittäin osuva. Vähemmän huomiolle on varmaan jäänyt se tosiasia, että moni kokee suomalaisten yritysten kanssa asioinnin helpommaksi, tai se, että suomalainen muotoilu ja suunnittelu sopivat yrityksen oman imagon ja brändin tukemiseen ja kertovat samalla upealla tavalla yrityksen omista arvoista.

Vinkkejä Design from Finland -merkin viestintään

Jos teet kauppaa toisten yritysten kanssa, niin kannattaa viestiä siitä, että yrityksenne pohjautuu suomalaiseen suunnitteluun ja muotoiluun, sillä se tuo selkeää lisäarvoa myyntiin.  Paras tapa kertoa tästä, on käyttää Design from Finland -merkkiä, sillä lähes 72 prosenttia yrityspäättäjistä tuntee sen ja yli viidennes sanoo merkinvaikuttavan ostopäätökseen. Ensi kerralla myyntilanteessa kannattaa tuoda merkki rohkeasti esille, kun tekee tarjousta omista tuotteista tai palveluista. Ei kannata myöskään unohtaa nostaa merkkiä näkyviin omilla verkkosivuilla, joista myös monet uudet potentiaaliset yritysostajat saavat ensikosketuksen yrityksenne tuotteisiin ja palveluihin. Yrityksen käyntikortteihin on myös syytä lisätä Design from Finland -merkki, sillä se on hyvä tapa kertoa oman yrityksen taustoista ja kotimaisuudesta.

Viimeisenä vinkkinä yrityksille, jotka hankkivat Suomessa suunniteltuja ja muotoiltuja tuotteita, olkoon se, että asiasta kannattaa rohkeasti viestiä ulospäin, kuten lähes puolet (47%) yrityksistä tekee. Syy, miksi näin kannattaa toimia, on se, että näin voi ylpeästi kertoa omasta arvopohjasta ja panoksesta suomalaisen työllisyyden puolesta.