Yhteiskunnallinen yritys on yritys, jolla on tarkoitus!

Näin julistaa Yhteiskunnallinen Yritys -merkin syksyn kampanjan pääviesti. Kampanjassa kerrotaan, että nämä yritykset toimivat vastuullisesti ja tuottavat yhteiskunnallista hyvää.

Tällaiselle viestille on tarvetta, sillä koronakevät ei valitettavasti ollutkaan vain kevään ohimenevä juttu, vaan pysyvämpi tila, joka on asettunut varjostamaan Suomea ja koko maailmaa. Nyt ei voi vaan rennosti olla ja liikkua, vaan miltei kaikkea toimintaa on tarkasteltava koronakehyksien läpi. Nyt korostuu se, että jokaisen ihmisen toiminnalla on merkitystä ja valinnolla on entistäkin suurempi vaikutus.

Suomalaisen Työn Liitto aloitti keväällä #vastuullisuusteko-kampanjan, jossa tuodaan esille sitä, että yhdessä voimme pelastaa työpaikat jatkamalla ostoja ja ostamalla suomalaista. On hyvä huomioida vastuullinen tuotanto ja toimitusketju, sillä nämä takaavat toimitus- ja huoltovarmuuden. Mutta myös sosiaaliset seikat tulee huomioida, eli pitää huolta työntekijöistä ja niistä ihmisryhmistä, jotka eniten apua tarvitsevat. Halumme tuoda esille sitä, että jos jokainen suomalainen ostaa kymmenellä eurolla lisää, niin se tuo 10 000 uutta työpaikkaa meille. Usein tämä voi olla yksilötasolla vain pieni teko, mutta sillä on suuri vaikutus.

Myös Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiyritysten kannattaa kertoa toimintansa taustasta ja siitä, että nämä yritykset kantavat aidosti vastuuta. Vastuunkanto ja inhimillisyys puhuttelevat. Tutkimustuloksissamme on noussut esille, että ihmiset haluavat kuulla yritysten toiminnasta ja siitä, jos yritykset tuottavat yhteiskunnallista hyvää. Jopa kolme neljästä suomalaisesta pitää vähintään melko tärkeänä sitä, että yritys viestii omista yhteiskunnallisista teoista ja niiden vaikutuksista. Ja parhaiten ihmiset tavoittaa aidolla, inhimillisellä otteella. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yritysten pitää toimia läpinäkyvästi ja olla aitoja myös siinä merkityksessä, että ne myöntävät omat virheensä ja ottavat kantaa. Toimitaan mieluummin niin, että herätetään ajatuksia, tunteita ja reaktioita, eikä olla vain harmaasti hiljaa ja varotaan sanomasta yhtään mitään puolesta tai varsinkaan vastaan. Saa olla inhimillinen ja saa sanoa! Saa reagoida ja tuoda ajatuksia ja tunteita esille. Näin yritys mielletään inhimillisenä brändinä ja sellaista yritystä arvostetaan tässä hetkessä ehkä enemmän kuin koskaan.

Kun toiminta on vastuullista, niin siitä kannattaa kertoa. Yhteiskunnalliset yritykset rakentavat yhdessä asiakkaiden, sidosryhmien ja kunnallisten päättäjien kanssa parempaa maailmaa. Moni valitsee nyt mielellään yrityksen, jolla on tarkoitus, sillä se on aito vastuullisuusteko!