Yritys, käytä rohkeasti Suomi-brändiä kansainvälisillä markkinoilla

Suomalaisuutta kannattaa hyödyntää kansainvälisillä markkinoilla. Avainlippu- ja Design from Finland -merkit ovat oiva tapa linkittyä positiiviseen Suomi-brändiin.

Yrityksen toimiessa millä tahansa markkinoilla tärkein asia on se, että yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut kohtaavat asiakkaan tarpeet. Monesti tuotteiden ja palveluiden yhteydessä puhutaan, että hinta on ratkaisevin tekijä, kun asiakas tekee ostopäätöksen. Toki hinnan on oltava kohdallaan, mutta sen lisäksi tuotteeseen, palveluun ja yritykseen liittyvät mielikuvat vaikuttavat kaupan syntymiseen.

Menestyäkseen kansainvälisillä markkinoilla suomalaiset yritykset pohjaavat viestinsä useimmiten arvopohjaiseen lähestymistapaan, jossa vedotaan vastaanottajan järkeen ja tunteeseen. Usein yrityskuvaviestinnässä korostetaan kasvua, laatua, luotettavuutta, rehellisyyttä, kovaa osaamista, inhimillistä otetta ja pohjoismaisuutta. Valitettavan moni suomalainen yritys ei hyödynnä suomalaisuutta osana yritysmielikuvaa, vaikka Suomen maakuvan viestimiseen käytetäänkin usein samoja arvoja ja teemoja kuin yrityskuvan viestimisessä.

[i]Suomen maakuvan hyödyntämisestä voidaan nähdä olevan hyötyä kahdella tapaa; yritykset voivat hyötyä Suomeen liitetyistä positiivisista mielikuvista ja Suomen maakuva taas vahvistuisi yritysten päivittäisestä viestinnästä.

Suomalaista laatua, vastuullisuutta ja luotettavuutta arvostetaan

Selvitystemme mukaan yritysten asiakkaat arvostavat suomalaisuudessa laatua, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Ilahduttavaa on, että kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes puolet haluaa tuoda suomalaisuutta aktiivisesti esiin myynnissä ja markkinoinnissa niin koti- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Viestinnässä korostetaan suomalaista valmistusta (Made in Finland), suomalais-/perheomistajuutta ja yrityksen kotipaikkakuntaa. Nämä ovat hyviä määreitä, jotka toimivat rakennuspalikoina yritysten viestinnässä ja saavat tukea myös Suomi-brändistä.

Suomi-brändiä kannattaa käyttää rohkeasti osana yrityksen viestintää ja rakentaa yritysmielikuvaa ja luoda kilpailuetua eri markkinoilla. Suuntaa antavien tulosten pohjalta lähes puolet yrityksistä hyödyntäisi kansainvälisillä markkinoilla myös Suomen maakuvaa. Tämä on rohkaiseva tulos, sillä monet tahot tekevät ansiokasta työtä Suomi-brändin eteen.

Olemme Suomalaisen Työn Liitossa järjestäneet yhdessä Ulkoministeriön maakuvayksikön ja Business Finlandin kanssa tilaisuuksia Suomi-brändin hyödyntämisestä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Liiton jäsenyritykset voivat katsoa tallenteet extranetin aineistopankista. Kannattaa myös seurailla tapahtumakalenteriamme tulevien tapahtumien varalta.

Avainlippu- ja Design from Finland -merkit tukevat myyntiä myös kv-markkinoilla

Hyvä keino viestiä yrityksen kotimaasta ja alkuperästä eri markkinoilla on hyödyntää suomalaisuudesta kertovia merkkejä. Selvityksiimme vastanneista yrityksistä kaksi kolmesta piti Design from Finland -merkkiä ja yli 40 prosenttia piti Avainlippua sopivana kansainvälisille markkinoille. Suomalaisen Työn Liiton jäsenyrityksissä kyseisiä merkkejä hyödynnetään erittäin aktiivisesti kansainvälisillä markkinoilla myynnin tukemiseksi. Jos koet, että suomalaista valmistusta kannattaa korostaa kansainvälisillä markkinoilla, hae tuotteillesi Avainlippua, tai jos haluat tuoda ylpeästi esille suomalaista suunnittelu- ja muotoiluosaamista osana kansainvälistä tarinaasi, niin hae Design from Finland -merkkiä.  

Hae merkkiä

 

[i] Sanni Kurvinen (2020). Yritysmielikuvan rakentamisen ja maakuvaviestinnän yhteys kasvuyritysten ulkoisessa digitaalisessa viestinnässä.