Kuka kissan hännän nostaisi…

Yhteiskunnallisia yrityksiä toimii hyvin eri toimialoilla ja eri muodoissa: jossain edistetään yhteistä hyvää hoivatyöllä ja jossain huolehditaan ekologisesta kuormituksesta kierrättämällä tuotteita.

Nämä yritykset toimivat hyvien arvojen puolesta avoimesti ja vastuullisesti. Ja useammat näistä yrityksistä tekevät hyvää työtään vaatimattoman hiljaisesti: työt tulevat esimerkillisesti hoidettua ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset voisivat kertoa kovemmalla äänellään työstään: he edistävät yhteistä hyvää julkisten palveluiden rinnalla ja käyttävät voitostaan yli puolet toiminnan kehittämiseen eli nämä rahat eivät kulkeudu muualle, vaan ohjataan takaisin toimintaan tai voittovarat lahjoitetaan yrityksen määrittämään hyvään. Näiden yritysten ensisijaisena tavoitteena ei ole tuottaa omistajilleen mahdollisimman suurta voittoa mutta kannattavia näidenkin yritysten tulee ehdottomasti olla, jotta toiminnan kehittämiseen ja uusien toimintatapojen suunnitteluun jää hyvät mahdollisuudet.

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -selvityksen (4/2015) mukaan suomalaisten mielestä toiminnan avoimuus onkin tärkein tunnusmerkki yrityksen vastuullisuudesta. Yritysten saama Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yritys toimii läpinäkyvästi ja tämähän on juuri sitä, mitä kaikki yritykset tässä hetkessä tavoittelevat: ulkopuoliselle maailmalle halutaan kertoa avoimesta toiminnasta, joka pohjautuu vastuullisuudelle. Jossain yrityksissä näitä tekijöitä joudutaan miettimään kovastikin ja työstetään sitä, miten ihmeessä toiminnasta voisi tehdä näiden kriteereiden mukaista, eikä se välttämättä ole ihan helppoa. Yhteiskunnallisessa yrityksessä vastuullisuus on itsestään selvä toimintatapa, mikä pohjautuu ihan yrityksen ytimeen: näillä yrityksillä on yhteiskunnallinen missio, jonka vuoksi he ovat olemassa. Näissä yrityksissä ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa tai energiaa näiden tekijöiden muotoiluun, sillä jos yritys on jo saanut Yhteiskunnallinen yritys -merkin, niin se kertoo luotettavasti juuri tästä: näillä yrityksillä ovat arvot kohdallaan. Nämä kaikki yritykset tekevät hyvää ja jakavat hyvää.

Ja juuri sen vuoksi kaikki Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset voivat aidosti ja kovaäänisesti olla ylpeitä siitä, että he luovat kestävää hyvinvointia ja rakentavat yhteiskuntaa suomalaisella työllä. Sillä kuka sen kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse?