”Dataohjattua päätöksentekoa ja tulevaisuuden maalailua”

7.10.2021

Tekijät esiin! -juttusarjassa Suomalaisen Työn Liitto nostaa esiin työntekijänsä ja esittelee heidän tekemäänsä työtä. Millaista työtä liitossa tehdään? Tällä kertaa omista tehtävistään kertoo tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

”Jos pitäisi tiivistää, mihin kaikkeen tutkimusta käytetään liiton toiminnassa, niin dataohjatun päätöksenteon ja liitolle tärkeiden strategisten tekijöiden mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen tulee päällimmäisenä mieleen.

Vaikka niin sanottu liiton ”tutkimusputiikki” koostuu yhdestä hengestä, niin yksin tätä työtä ei siltikään tehdä. Niin sisäiset keskustelut työkavereiden ja ulkopuolisten toimistojen kanssa mahdollistavat tiedon kasvattamisen ja hankinnan juuri niistä asioista, jotka ovat toimintamme kannalta olennaisia. Toki lopputuloksen kannalta tärkeintä on, miten saadaan tarvittavat asiat kerättyä ja dataa hyödynnettyä eri käyttötarkoituksiin. Juuri tässä ollaan tutkimuksen ytimessä eli datananalyysissä ja siitä syntyvän ymmärryksen äärellä.

Parhaimmillaan Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset saavat tutkimuksesta lisää tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä heille tärkeät asiakasryhmät – kuluttajat, julkiset hankkijat ja toiset yritykset – arvostavat ja miten liiton tarjoamat materiaalit tukevat heidän myyntiä ja markkinointia. Lisäksi tutkimustuloksista viestiminen auttaa meitä kertomaan suomalaisille syistä, miksi suomalaisia tuotteita ja palveluita kannattaa ostaa – samalla voimme esitellä hienoa suomalaista työtä tekeviä jäsenyrityksiämme.

Liiton toiminnan kehittämisen ja paremman asiakaskokemuksen luomiseksi dataohjautuvuus on erittäin tärkeä tekijä. Tässä myös tutkimus astuu kuvaan, kun rakennetaan tiedolla johtamista varten helposti ymmärrettäviä kokonaisuuksia käytettävissä olevasta datasta. Jatkuva parantaminen oman toiminnan osalta ja ajan hermolla pysyminen vaatii yhä suurempien ja monimutkaisempien kokonaisuuksien yksinkertaistamista, jotta yhä nopeutuvammassa päätöksenteossa pystytään tekemään oikeanlaisia päätöksiä.

Parasta työssäni on ehdottomasti kaksi asiaa. Ensinäkin se, että pystyy seuraamaan hyvin laaja-alaisesti suomalaista työelämää ja siitä käytävää keskustelua. Toiseksi se, että voi oppia koko aika uutta niistä mahdollisuuksista, mitä datan hyödyntämiseen tulee. Jotta tämä kaikki olisi mahdollista, niin tarvitaan avointa mieltä ja kiinnostumista jopa mahdottomiltakin tuntuviin asioihin. Eikä vain ”tutkimusputiikilta”, vaan koko työyhteisöltä, joka kyllä toteutuu loistavasti meillä Suomalaisen Työn Liitossa.

Ainoa asia, mikä aiheuttaa hankaluuksia on se, että kokee aina silloin tällöin työssä riittämättömyyden tunnetta. Onneksi mahtava työyhteisö ja eteenpäin katsova tapa tehdä asioita johtaa siihen, että harmitus riittämättömyydestä unohtuu nopeasti!”


Faktalaatikko

Kuka: Jokke Eljala
Mitä tekee: Tutkimuspäällikkö, vastaa liiton tutkimuksista
Tausta: Sosiaalipsykologin koulutus, kaupallista osaamista kertynyt työn kautta. Ollut erikoistutkijana Tampereen yliopistolla ja tulevaisuustrendi-tiimissä Nokialla.
Parasta työssä: Laaja-alaisuus ja uuden oppiminen.

Ota yhteyttä:

Jokke Eljala
Tutkimuspäällikkö
puh. 050 374 7410
jokke.eljala(a)suomalainentyo.fi
https://www.linkedin.com/in/jokkeeljala/

 

Tutustu Avainlippu-merkin asiakkuuspäällikkö Nina Pohjoiskoskeen: ”Parasta työssäni ovat ihmiset”

Tutustu projektipäällikkö Merja Mantilaan: ”Innostus on liiketoiminnan paras ajuri”

Tutustu viestintäpäällikkö Hanna Maliseen: ”Kasvuhakkerointia ja jatkuvaa viestinnän kehittämistä

Tutustu viestintäpäällikkö Sanna Huoviseen: ”Mielekkäintä viestintätyössäni on monipuolisuus”

Tutustu markkinointipäällikkö Reetta Mentuun: ”Suomessa on valtavasti osaamista, joka ansaitsee tulla näkyväksi”

Tutustu Design from Finland – ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkin markkinointipäällikkö Niina Ollikkaan: ”Tuodaan vastuulliset ja hyvää tekevät yritykset esille”

Tutustu hallintoassistentti Päivi Ikoseen: ”Yksikään työpäivä ei ole samanlainen”

Tutustu verkkoviestinnän asiantuntija Pilvi Rekoon: ”On ihanaa tehdä työtä, jolla on hyvä tarkoitus”

Tutustu asiakaskoordinaattori Annina Rauhalaan: ”Antoisinta on tuottaa positiivisia jäsenkokemuksia”

Tutustu hallintopäällikkö Päivi Fogelbergiin: ”Verkostoissa on voimaa”

Tutustu asiakuuspäälllikkö Minna Varikseen: ”Odotan innolla asiakaskohtaamisia”

Tutustu digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Tanja Lindholmiin: ”Opin jatkuvasti uutta”