Suomalainen työ vetää puoleensa

Suomalaiselle työlle kuuluu hyvää. Työelämä 2020 -hankkeen teettämän Luottamuskyselyn mukaan 74 % kyselyyn vastanneista uskoo, että suomalaisuus lisää yrityksen luotettavuutta. Etenkin naiset Uudenmaan alueelta ovat tätä mieltä. Tämän lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että 37 %, eli 1,7 miljoonaa yli 15-vuotiaasta suomalaisesta haluaa elämäänsä merkityksellisempiä ja syvempiä arvoja.

Avainlippu-merkki nosteessa

Suomalaisesta työstä kertova Avainlippu-merkki on myös huimassa nosteessa tällä hetkellä. Merkkejä on myönnetty kaiken kaikkiaan yli 4200 tuotteelle tai palvelulle, ja uusien hakemusten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Suomalaisuuden nähdään siis lisäävän tuotteiden, palveluiden ja yritysten luotettavuutta ja suomalaisuudessa nähdään olevan vetovoimaa sekä arvolatausta.

On hyvä muistaa, että yrityksen suomalaisuudella voidaan tarkoittaa hyvin eri asioita. Kun Suomalaisen Työn Liitto puhuu suomalaisesta työstä, tarkoitetaan sillä kaikkea Suomessa tehtävää työtä. Sitä työtä tekevät niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin henkilöt, ja organisaatiot voivat olla joko suomalaisessa tai ulkolaisessa omistuksessa. Pääasia on, että yritykset tarjoavat työtä Suomessa ja lisäävät näin Suomen hyvinvointia.

Miksi Suomessa valmistettu tuote tai palvelu nähdään sitten niin luotettavana ja vetovoimaisena?

Suomalainen yhteiskunta on maailmalaajuisesti tarkasteltuna hyvin homogeeninen ja tasa-arvoinen – totta kai polarisoitumistakin on, mutta isossa kuvassa olemme hyvin yhtenäinen ja kehittynyt yhteiskunta. Luottamusta ja turvallisuuden tunnetta tuo mm. se, että suurin osa Suomessa työskentelevistä on käynyt läpi saman koulusysteemin. Koulutuksen tasoon luotetaan ja työntekijöiden osaamispohja on vahva. Osaaminen taas säteilee tuotteiden valmistukseen ja palveluiden laatuun.

Suomessa elävien ihmisten arvopohja on myös aika yhtenäinen. Rehellisyyttä ja suoraselkeäisyyttä arvostetaan laajasti, yritykset noudattavat samoja lakeja ja maksavat verot tänne – ja jos eivät maksa, niin se kyllä pannaan merkille. Suomalainen työelämä nähdään joustavana ja matalien hierarkioiden takia tuottavana. Kaikki tämä heijastuu kokonaisluottamuksena yrityksiä sekä niiden tuotteita ja palveluita kohtaan.

Suomalainen yhteiskunta on monella mittarilla mitattuna myös turvallinen ja luonto puhdasta. Tuotteiden mainoksissa välkkyvät kirkkaat vedet ja valkoiset koivurungot. Kaunis luonto, puhtaat raaka-aineet, hyvä koulutustaso ja rehellisyys arvona heijastuvat kaikki siihen, että suomalaiset brändit tuntuvat aidoilta ja helposti samaistuttavilta – jotenkin inhimillisitä. Samoin palveluissa se, että suomalaisen sana pitää, on iso arvo, vaikka amerikkalaistyyppinen isolla hymyllä varustettu small talk ei aina luonnistuisikaan joka palvelutilanteessa.

Suomessa tehtävästä työstä kannattaa siis olla terveellä tavalla ylpeä

Me teemme täällä pohjolassa hienoja juttuja ja niistä jutuista soisi useamman kuulevan myös maailmalla. Suomalaisten yritysten pitää entistä rohkeammin lähteä maailmalle – siten Suomessa elävien hyvinvointi paranee, osaaminen karttuu ja yhteiskunta kehittyy entisestään.

Onhan teillä jo Avainlippu? Kohta on!