Vastuullisuus puhuttaa kaikkia, mutta mistä me puhumme, kun puhumme vastuullisuudesta?

Nykyisin vastuullisuutta ei voi välttää. Se tunkee esiin mainoksissa, mainoslauseissa, markkinoinnissa, uutisissa, yritysten verkkosivuilla ja ihmisten keskusteluissa. Vastuullisuus herättää tunteita. Suomalaisen Työn Liitossa puhumme aktiivisesti vastuullisuuden merkityksestä.

Tärkeinä syinä tähän on ollut vastuullisuuden merkitys vahvistuvana trendinä, sekä liiton jäsenyhteisöä edustavan johtokunnan tärkeä työ nostaa suomalaisen työn vastuullisuus strategisesti tärkeäksi teemaksi. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä Suomalaisen Työn Liitto on sitouttamassa jäsenyhteisönsä vastuullisen työn periaatteisiin, jotka voidaan tiivistää seuraavasti: 

  • Jäsenyrityksemme luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia. 
  • Jäsenyrityksemme huomioivat tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, myös hankinnoissa ja alihankintaketjuissa. 
  • Jäsenyrityksemme tukevat työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. 

Vastuullisen työn periaatteet keskittyvät enemmän taloudellisiin ja sosiaalisiin vastuullisuusnäkökulmiin ekologista vastuullisuutta unohtamatta. Monet liiton jäsenyrityksistä ovat tehneet ekologisen vastuullisuuden saralla paljon pienentäen hiilijalanjälkeään ja hiilikädenjälkeään. Tutkimustemme mukaan suomalaiset ovat lähes yhtä kiinnostuneita niin sosiaalisesta, taloudellisesta kuin ekologisesta vastuullisuudesta. Hyvä niin, sillä sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus linkittyy voimakkaasti Avainlippu-, Design from Finland – ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkeihin ja liiton sanomaan – suomalaisen työn valitsemiseen.   

Uskomme vastuullisen työn olevan perusvaatimus suomalaisille yritykselle pärjätä kilpailussa niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Vastuullisuus vaikuttaa eri asiakasryhmien (julkiset hankkijat, yritys ostoista vastaavat ja kuluttajat) ostopäätöksiin merkittävästi jo nyt ja tulevaisuudessa vieläkin enemmän. Muutos vastuullisempaan toimintaan tapahtuu ympäri maailmaa vääjäämättä. Suomalaisilla yrityksillä on kaikki edellytykset olla esimerkkinä ja johtaa tätä kehitystä.   

Todellinen pitkäjänteinen työ vastuullisemman toiminnan eteen tehdään yrityksissä. Monet hienot suomalaiset yritykset ovat tehneet paljon kiinnostavia asioita taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden näkökulmista. Näistä asioista voimme olla todella ylpeitä, mutta monet näistä hienoista yritystarinoista ja vastuullisuuteoista jäävät piiloon.   

Tämän vuoksi aloitamme vastuullisuustekoartikkelisarjan, joissa tuomme esille jäsenyritystemme vastuullisuustekoja, eli miten vastuullisuuden eri osa-alueita toteutetaan yrityksissä ja miksi kannattaa valita juuri suomalaisten yritysten tuotteita. Jokainen meistä voi vaikuttaa vastuullisilla valinnoilla paremman työelämän ja maailman puolesta.  


Jokke Eljala
Suomalaisen Työn Liiton, tutkimuspäällikkö 
jokke.eljala@suomalainentyo.fi 

Hae merkkiä