Mitä vastuullisuus tarkoittaa sinulle?

Vastuullisuus tarkoittaa meille ihmisille erilaisia asioita. Jollekin se voi tarkoittaa ympäristön huomioimista, toiselle ihmisistä välittämistä ja kolmannelle yhteiskunnallisia asioita. Toiset eivät ajattele vastuullisuutta ollenkaan, ja joillekin se on itsestään selvä asia, joka ohjaa kaikkia valintoja ja tekoja.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti vuonna 2019 suomalaisten ajatuksia vastuullisuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää vastuullisuuden eri osa-alueiden vaikutuksia ostopäätöksiin, työn lopputuloksiin ja työnantajamielikuvaan erityisesti nuorten keskuudessa. Tutkimuksen vastaajista lähes puolet oli alle 25-vuotiaita.

Tutkimuksen mukaan yrityksen tärkeimmät vastuullisuusteot liittyivät ympäristöasioihin, ekologisuuteen ja työntekijöistä huolehtimiseen. Myös rehellisyys ja verojen maksaminen kotimaahan koettiin tärkeiksi asioiksi. Tutkimuksessa nousi esiin suora lainaus odotusarvosta yrityksiä kohtaan: ”Huolehtii ympäristöstään ja työntekijöistään”. Tämä kiteyttää oivallisesti tutkimukseen vastanneiden ajatusten ytimen.

Me kaikki voimme vaikuttaa

Olen itsekin pohtinut viime aikoina paljon vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä henkilökohtaisesti että organisaation edustajana. Mitkä vastuullisuuteen liittyvät asiat vaikuttavat juuri minuun ja millä perusteella itse kulutan tuotteita tai palveluita? Miten omat valintani vaikuttavat yhteiskuntaamme tai ympäristöömme? Mitkä arvot ovat juuri minulle tärkeitä?

Korona-aika on saanut minut katsomaan omia valintojani erityisesti yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Kuinka voin omalta osaltani tukea suomalaista yrittäjyyttä ja yritystoimintaa ja pitää siten talouden rattaita pyörimässä? Jokainen ravintolakäynti ja kotimaisen vaatteen tai palvelun ostaminen tuntuu tällä hetkellä vielä merkityksellisemmältä kuin aiemmin. Jokaisesta yrittäjyyteen ja kotimaisen työpaikan säilymisen eteen satsatusta eurosta tulee itselle hyvä mieli. En suinkaan ole täydellinen kuluttaja, mutta kyllä minäkin voin valinnoillani vaikuttaa. Jokainen meistä voi.

Vastuullisuus on olennainen osa uudistuvaa ja kehittyvää vakuutusyhtiötä

Organisaation edustajana pohdin usein myös sitä, mitä me Fenniassa teemme vastuullisuutemme eteen. Kuinka vastuullisuus näkyy meillä ja miten se vaikuttaa meidän valintoihimme?

Viimeisimmän sidosryhmäselvityksemme mukaan meidät tunnetaan vastuullisena yhtiönä. Olemme tarjonneet vakuutuspalveluja Suomessa jo lähes 140 vuoden ajan. Maksamme veromme Suomeen ja osallistumme vastuulliseen toimintaan lukuisilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tähän arvomaailmaan on helppo sitoutua.

Haluamme olla omalta osaltamme rakentamassa vastuullista yhteiskuntaa. Uskomme, että yritysten ja yrittäjien menestyminen kotimaassa ja maailmalla on erittäin tärkeää paitsi meille, myös koko yhteiskunnallemme.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on ytimessämme. Konkreettisesti huomioimme tämän esimerkiksi rekrytointiprosessissamme siten, että emme kysy hakijan ikää tai sukupuolta. Sillä ei ole meille merkitystä.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuttamme edistääksemme teemme paljon yhteistyötä myös eri järjestöjen kanssa, joiden työ tekee yhteiskunnastamme entistä paremman. Esimerkiksi pitkäaikainen kumppanimme HelsinkiMissio tekee todella tärkeää työtä ihmisten yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Näiden toimenpiteiden merkitys on korostunut entisestään korona-aikana.

Anne Perälä

Kirjoittaja on Fennian viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja. Teksti on julkaistu aiemmin Finanssiala ry:n verkkosivuilla.