Saako suomalaisesta muotoilusta olla ylpeä?

Tuotteiden alkuperä kiinnostaa yhä enemmän suomalaisia. Samaan aikaan työelämää ravistelevat muutosvoimat tekevät yhä vaikeammaksi määritellä tarkkaan, minkä maalainen joku tuote tai palvelu on.

Globaalissa työympäristössä yritysten työn ja tuotannon vaiheet eivät katso kansallisvaltioiden rajoja. Puhutaan arvoketjuista, joissa tuotteeseen syntyy arvoa useissa eri työtehtävissä, joista vastaavat muotoilijat, logistiikkapäälliköt, valmistajat ja markkinoijat. Esimerkki voisi olla suomalaisen yrityksen suunnittelijan suunnittelemat tekstiilit, jotka valmistetaan Virossa intialaisista kankaista. New Yorkilainen designmyymälä myy tuotteen lopulta hyvään hintaan ruotsalaiselle turistille. Saako suomalaisesta työstä näiden tuotteiden takana olla ylpeä?

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan liiketoiminnan arvonmuodostuksessa aineeton lisäarvo on noussut arvoltaan valmistuksen tuomaa lisäarvoa merkittävämmäksi. Tämä aineeton, immateriaalityöksi kutsuttu työ tarkoittaa muun muassa tuotteiden ja palvelujen suunnittelutyötä. Immateriaalityö luo yhä enemmän työtä Suomeen. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli jo vuonna 2012 arviolta 6 490 muotoilualan yritystä, jotka työllistivät kokovuosityöllisyyden käsitteellä 22 100 henkilöä ja niiden liikevaihto oli 3,37 miljardia euroa.

Vastauksena näihin muutoksiin Suomalaisen Työn Liitto lanseerasi yritysten toiveesta vuonna 2011 Design from Finland -merkin. Design from Finland -merkki myönnetään tuotteille tai palveluille, jotka on muotoiltu Suomessa ja joista voidaan osoittaa, että muotoiluun on investoitu ja sen tuloksena synnytetty lisäarvoa asiakkaalle. Merkin voi saada suomalainen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Suomessa. Design from Finland -merkki ei siis kerro valmistuksesta eikä valmistusmaasta, vaan nimenomaan suomalaisen yrityksen muotoiluosaamisesta. Silti yli puolet Design from Finland -merkin haltijoista valmistaa tuotteensa Suomessa.

Onnistunut muotoilu on viime kädessä sitä, että kuluttajalle syntyy tunne: ”joku on tämän selvästi miettinyt”. Hyvin muotoillut tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisempiä eli vastaavat paremmin asiakkaan tarpeisiin. Hyvä muotoilu on tärkeä osa vetovoimaista brändiä, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän. Merkin saaneille suomalaisille yrityksille muotoilulla on merkittävä rooli yrityksen kilpailuedun ja menestyksen kannalta. Tästä osaamisesta yli 270 Design from Finland -merkin haltijaa haluaa kertoa.

Suomalaisen Työn Liitossa liputamme aina läpinäkyvyyden puolesta. Haluamme auttaa kuluttajia tunnistamaan luotettavasti suomalaisen työn tuotteiden ja palveluiden takana sekä auttaa yrityksiä kertomaan tästä. Kaikille tuttu Avainlippu-merkkimme kertoo valmistuksesta eli tuote tai palvelu on valmistettu tai tuotettu Suomessa.

Vaikka työelämän muutokset ilmentymineen voivat suututtaa ja ehkä pelottaakin, emme saa lamaantua. Suomalainen työ on koko ajan yhä monimuotoisempaa ja kansainvälisempää. Ollaan yhdessä rehellisesti ylpeitä kaikesta työstä, jota me Suomessa teemme.

Johanna Lahti
Brand Manager
Suomalaisen Työn Liitto