Kuinka kunta kuluttaa?

Suomalaisen Työn Liitto on kertonut kuluttajalle vuosikymmenien ajan, että ostaessaan Suomessa tehtyä Avainlipputuotetta tai käyttäessään suomalaista palvelua, hän ei osta vain vaatetta tai hotelliyötä, vaan luo työpaikkoja Suomeen. Olisiko jo julkisten ostajien vuoro?

Julkisiin hankintoihin on vaikea vaikuttaa suoraviivaisella suosi suomalaista -viestillä. Alkuperämaa ei suurissa hankinnoissa olla ratkaiseva tekijä. Rahankäytöllä on kuitenkin aina seurauksia. Ostaja ostaa myös tuotteiden ja palveluiden aiheuttamat vaikutukset, niin positiiviset kuin negatiiviset, siltä ei pääse pakoon yksittäinen kuluttaja, yrityksen sisäänostaja eikä hankintayksikkö.

Suomalaisen Työn Liitto haastoi Helsingin Diakonissalaitoksen, Seniortekin ja Validia-palveluiden kanssa Kuntamarkkinoilla kävijöitä kertomaan minkälaisia ovat viisaat hankinnat ja tarjosi yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa aiheesta tietoiskun. Tempauksen herättämä keskustelu oli erinomaista, ja kirvoitti monet pohtimaan minkälaisia vaikutuksia julkisiin hankintoihin kulutettavilla miljardeilla euroilla tulisi tavoitella:

Kilpailukykyä. Hankinnoilla kannattaa tukea tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämistä. Kilpailutuksella on mahdollista ostaa ratkaisuja joita markkinoilla ei vielä ole tarjolla: esitä haaste, yritykset ratkaiskoot. Parhaassa tapauksessa paikalliset yritykset saavat tilaisuuden kasvaa valtakunnallisiin mittoihin, ja valtakunnalliset sysäyksen vientimarkkinoille.

Suoraa säästöä työllisyyden hoidolla. Kadut ja toimitilat on pakko pitää siistinä ja rakentaa infraa. Mitä jos tilattaisiin ranskalainen urakka, jossa ilmoitetaan kattohinta jolla määritelty palvelu täytyy hoitaa tai rakennus rakentaa tietyt standardit täyttäen, ja samalla työllistää 20 pitkäaikaistyötöntä. Toimittajaksi valitaan parhaan laadun tarjoava yritys tai yritykset.

Palveluita jotka tulevat tarpeeseen, turhaa ei kannata ostaa. Jos tavoite on tukea ikäihmisten turvallista kotona asumista, kysy ikäihmisiltä itseltään. Sopiva sekoitus teknologiaa ja hoivapalvelua löytyy, kun vanhukset saavat itse kertoa miten heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään voisi parhaiten ylläpitää, ja miten laatua tulee valvoa. Innovatiivisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kehittämiseen on tarjolla myös tukea.

Huomauttiko joku, että hankintalaki ei anna tähän mahdollisuuksia? Kyllä se antaa. Tietoa, kehittämistukea ja hyviä, monistamiskelpoisia esimerkkejä on runsaasti. Näitä sekä kuntamarkkinakävijöiden kommentteja kootaan Hanki viisaasti -sivulle. Myös Suomalaisen Työn Liiton merkkien kriteereistä voi löytyä inspiraatiota ja apua hankintojen määrittelyyn.

Kuntalaiset ovat valmiit! Köyhällä ei ole varaa huonoon.