Yritysneuvoja on suomalaisen työn sankarihahmo

Yritysneuvojamme Uusyrityskeskuksissa ympäri Suomen ovat päivittäin luomassa uutta työtä Suomeen. Henkilökohtaisessa, maksuttomassa ja puolueettomassa yritysneuvonnassa varmistetaan, että yrittäjyyttä suunnittelevalla on kaikki tarvittavat eväät ja edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Kun yrittäjyyttä suunnitteleva pohtii, voisiko oma yritysidea kantaa, mistä yritykselle saisi rahoitusta tai riittääkö oma osaaminen, on hyvä hetki hakeutua yritysneuvojan puheille. Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja on vierellä kulkija, joka auttaa asiakastaan henkilökohtaisesti jalostamaan ideasta liikeidean sekä arvioimaan yrittäjävalmiuksia. Yritysneuvoja ohjaa myös tarvittavan tiedon äärelle ja opastaa yrityksen perustamistoimissa.

Unelmista onnistumisia…

Yritysneuvojan tehtävänä on toimia valmentajana yrittäjyyden unelman toteuttamisessa. Neuvojalla ei ole tulostavoitteita eikä hän yritä myydä mitään. Tavoitteena on puhtaasti auttaa asiakasta onnistumaan yrittäjyydessä.

Laatujärjestelmämme edellyttää ja vaikuttavuustutkimuksemme osoittaa, että yli 80 prosenttia Uusyrityskeskuksen kautta syntyneistä yrityksistä on toiminnassa vielä viiden vuoden jälkeen perustamisesta. Vastaava osuus kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä on vain 50 prosenttia.

Asiakastyytyväisyys verkostossamme on asteikolla 1–5 mitattuna 4,7 eli asiakkaat kokevat saavansa sen, mitä tarvitsevat. Yritysneuvojien työtyytyväisyys on yhtä hyvällä tasolla. Työssä viihdytään, sillä työ vaikuttaa monella tasolla: yrittäjäksi ryhtyvän henkilön elämään, alueen elinvoimaan sekä koko Suomen menestymiseen.

Jokainen uusi yritys tuo työtä Suomeen. Kun esimerkiksi irtisanottu rohkaistuu neuvonnan seurauksena työllistämään itsensä yrittäjänä tai kun pieneen kuntaan syntyy yritys, joka työllistää useamman ihmisen, on työn positiivinen vaikutus käsinkosketeltavaa.

…ja talouskasvua

Yritysneuvojien työ jää myös elämään. Itse asiassa useat neuvotkin konkretisoituvat vasta siinä vaiheessa, kun yritys on ollut jo jonkin aikaa toiminnassa. Tiedän, että yritysneuvojat seuraavat yrityksiä, joiden alkuvaiheissa saivat olla mukana. Pirkanmaan Uusyrityskeskus Ensimetrissä on yritysneuvoja, joka voi erityisellä mielenkiinnolla katsoa, miten hänen ”kätilöimänsä” ohjelmistoalan yritys Unikie valloittaa maailmaa keinonäöllä. Helsingissä seurataan HEI Schoolsin kasvua https://newcohelsinki.fi/fi/artikkeli/vientituotteesta-syntyi-globaali-perhe/ ja Savonlinnassa yli 100-vuotiaan Laitaatsillan telakan uutta elämää. https://isuyk.fi/laitaatsillan-telakalle-kunniamaininta-vuoden-uusyrittaja-2020-kilpailussa/

Yritysneuvojien työ on koronapandemian jälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa entistäkin arvokkaampaa. Heidän työnsä auttaa Suomea uuteen, kestävään talouskasvuun, sillä yrittäjyysintoa suomalaisilla on.

Susanna Kallama
toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset ry
www.uusyrityskeskus.fi