Kun paine kasvaa, työnantajat ja Vastaamo voivat tukea henkilöstön mielen hyvinvointia ja jaksamista

Koronapandemia on pakottanut kaikki miettimään toimintaansa uusiksi. Olemme kehittäneet uusia palveluita ja toimintatapoja, tukeneet toisiamme ja oppineet myös panostamaan erityisesti työkyvyn ja mielenterveyden ylläpitoon.

Tilastollisesti 20% suomalaisista kärsii mielenterveysongelmista, ja koko elämänsä aikana puolet meistä kohtaa mielenterveyden haasteita. Valitettavasti mielenterveysongelmat eivät ole väistymässä – päinvastoin. Ne ovat ylittäneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet työkyvyttömyyseläkkeen syinä. Nyt jo 52% työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyssyistä, alle 35-vuotiailla jopa 78%. Helposti ja nopeasti saatavissa olevalla keskusteluavulla ongelmia voidaan kuitenkin ratkoa ennen kuin ne johtavat sairauspoissaoloihin, työtehtävien keskeytymiseen ja hidastumiseen, tuottavuuden laskuun ja pahimmillaan työkyvyttömyyteen.

Korona-pandemia on lisännyt monen kuormitusta

Yrityksen kannalta on samantekevää miksi työntekijä ei jaksa – menetetyillä työpäivillä ja tuottavuuden laskulla on firmalle kovat kustannukset riippumatta siitä, mikä työntekijää hiertää. Usein kupin kaataa tilapäinen kokonaiskuormituksen ja paineen kasvu. Muutenkin haastavan työn tai tulehtuneen tiimitilanteen lisäksi kotona voi iskeä aviokriisi, asumisongelma tai huoli läheisen sairaudesta tai menetyksestä. Korona-aikaan etätyö voikin olla mahdotonta lomautetun puolison ahdistuessa tai ADHD-lapsen koulunkäyntiä tukiessa.

Koronakevään aikana sekä työterveyskäynnit että sairauspoissaolot ovat kuitenkin monessa yrityksessä itse asiassa vähentyneet. Ilmeisesti siirtyminen etätyöhön, lomautukset ja tehostettu hygienia ja turvaetäisyydet ovat vähentäneet sairastumisia, tai ainakin antaneet ihmisille tilaisuuden potea omissa oloissaan, vaikka puolikuntoisena Teams-palavereissa roikkuessa.

Pelkona kuitenkin on, että eristys, yksinäisyys ja odotukset omin neuvoin pärjäämisestä ilman tiimin tukea ovat lisänneet työn henkistä kuormittavuutta merkittävästi. Moni työntekijä kokee ahdistusta, stressiä ja pelkoa töiden ja tulojen menetyksistä tai elämänhallinnan järkkymisestä. Moni ongelma voi muhia pinnan alla. Perheet ovat olleet tiivisti neljän seinän sisällä, ja lomakaudet tyypillisesti lisäävät parisuhde- ja perheongelmia sekä päihteiden käyttöä. Edessä voi olla monella tavoin haastava töihin paluu.

Vastuullinen työnantaja huolehtii työntekijöistään

Työnantaja voi tukea työntekijöitä järjestämällä heille puhelin- tai verkkoneuvontaa ja helposti ja nopeasti saatavissa olevia psykologin tai psykoterapeutin palveluita. Monesti rohkaiseva ja ratkaisulähtöinen keskusteluapu puhelimessa tai etävastaanotolla helpottaa. Hankalammissa tilanteissa jo 3-5 kerran lyhytterapiajakso osaavan psykoterapeutin kanssa auttaa purkamaan ongelmia. Psykoterapiakeskus Vastaamon ennakoivan avun palvelu vahvistaa elämänlaatua, ehkäisee ongelmien eskaloitumista ja helpottaa lievää mielenterveysoireilua kuten masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta.

Työntekijälle matalan kynnyksen on-demand-palvelut tarjoavat helposti lähestyttävän ja nopean reitin saada luottamuksellista keskusteluapua. Yhteisenä tavoitteena työnantajan kanssa on ennaltaehkäistä työkyky- ja työyhteisöongelmia ja vahvistaa jaksamista – niin korona-aikaan kuin ”uuden normaalin” oloissakin.

Helposti saatavilla oleva keskusteluapu on investointi työkykyyn ja tuottavuuteen

Psykoterapiakeskus Vastaamolle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen Yritys-merkki. Tarjoamme valtakunnallisesti vastaanottoja, puhelin- ja verkkoneuvontaa kahdeksalla kielellä noin 300 psykoterapeutin ja psykiatrin voimin.

Yhteiskunnallinen tehtävämme on psykoterapian saatavuuden parantaminen, käyttökynnyksen madaltaminen ja laadun kehittäminen. Verkkopalvelumme tavoittavat jopa 750.000 suomalaista. Käymme vuosittain yli 150.000 yksilöllistä tukikeskustelua. Tukea tarvitseva saa apua yleensä jo samana päivänä ilman lähetteitä, jonotusta ja leimautumisen pelkoa. WHO:n arvion mukaan investointi masennuksen ja ahdistuksen hoitoon tuottaa nelinkertaiset säästöt ja parantaa ihmisten elämänlaatua.

Vastaamo tarjoaa psykoterapeuttien tukea työ- ja yksityiselämän haasteisiin – myös korona-ahdistukseen

Heti pandemian alussa Vastaamo halusi tarjota suomalaisille tukea mielen hyvinvoinnin ylläpitoon. Jaoimme yrityksille ja kunnille toimintaohjeita stressinhallintaan. Tuotimme sarjan korona-aiheisia videoita, joissa terapeuttimme kuvasivat esimerkiksi hyviä toimintatapoja ja keinoja helpottaa ahdistusta. Videoita annettiin kuntien ja yritysten käyttöön ja niitä julkaistiin Alfa-TV-kanavalla ja netissä.

Kun kasvokkaiset terapiat menivät katkolle, ponnistimme videovastaanotot normaaliksi kohtaamisen tavaksi. Huhti-toukokuussa suomalaiset kävivät jo 1500:lla Vastaamon videovastaanotolla viikoittain. Todennäköisesti etäkäynnit jatkavat kasvokkaisten tapaamisten rinnalla entistä vahvemmin tulevaisuudessakin, nyt kun niihin on totuttu sekä samalla käyntejä on enemmän tarjolla saman tien ja erilaisten terapeuttien osaaminen on valtakunnallisesti asiakkaan saatavissa.

Korona on iso kriisi, mutta kriisi – alkuperäiseltä merkitykseltään käännekohta – on myös herättänyt monet yritykset yhteisvastuuseen. Yritykset tarjoavat tukea henkilöstölleen, ovat talkoohengessä antaneet alennuksia palveluistaan tai vuokristaan ja kehittävät voimalla uusia palveluita. Tämä on yhteiskunnallista yrittäjyyttä parhaimmillaan. Keksimme yhdessä uusia ratkaisuja ja rakennamme kestävää kasvua Suomeen.

Tämä blogi on osa Yhteiskunnallinen Yritys -merkin blogisarjaa, jossa tuodaan esille vastuullisesti toimivien jäsenyrityksien toimintaa ja #vastuullisuustekoja.