#Vastuullisuusteko – ostan suomalaista

Nykyisen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi on vaikea muistaa, että kuluttaminen on ollut pitkään muutoksessa. Erilaiset trendikatsaukset ja kulutustottumuksia käsittelevät raportit ovat puhuneet yksilöllisyyden korostumisesta, merkityksellisyyden etsimisestä ja paikallisuuden noususta globalisoituneessa maailmassa.  Se, kuinka kuluttajien käyttäytyminen muuttuu nykyisessä poikkeustilanteessa ja koronaviruspandemian jälkeisessä maailmassa, on miljoonien eurojen kysymys, johon jokainen yritys maailmassa haluaisi saada vastauksen.

Tällä hetkellä lähes kaikkialla maailmassa kotimaisen kulutuksen merkitys kasvaa, kun rajoja on suljettu ja epävarmuus yritysten selviytymisestä kasvaa päivä päivältä. Esimerkiksi Suomessa jokainen päivä, joka pitkittää poikkeusoloja luo paineita yritysten kannattavuudelle. Yritysten taloudellisen tilanteen heikentyessä lomautukset ja irtisanomiset vain lisääntyvät. Pahimmillaan tilanne johtaa konkurssiin ja toiminnan loppumiseen.

Yritysten selviämisen ja työpaikkojen säilymisen kannalta on erittäin tärkeää, että kauppa jatkuisi mahdollisimman normaalina ja suomalaisten tuotteiden osuus kasvaisi kulutusvalinnoissa. Esimerkiksi työllisyyden kannalta suomalainen kaupanala on erittäin merkittävä.  Kaiken kaikkiaan kaupanala työllistää lähes 450 000 ihmistä Suomessa. Noin 4200 yritystä on päivittäistavara-alan yrityksiä, jotka työllistävät 45 000 ihmistä. Elintarvikeyritykset (ruoka ja juoma) työllistävät näistä 33 000 ja käyttötavarayritykset (tekstiilit, vaatteet, nahka- ja huonekalutuotteet) 12 000 henkeä. Suomalaisen Työn Liiton jäseninä päivittäistavara-alan yrityksistä on 25 prosenttia.

Suomalaisten arvoja ja asenteita tutkittaessa on ollut pitkään nähtävissä suomalaisuuden suosimisen kasvu kaikissa kuluttajaryhmissä. Suomalaisuuden suosimisen kasvuun on vaikuttanut kuluttajien herääminen vastuullisempaan kuluttamiseen sekä halu tukea suomalaisten työpaikkojen säilymistä jatkossakin. Nykyisessä poikkeustilanteessa suomalaisuuden suosimisen merkitys on vain korostumassa. Jokainen ostopäätös suomalaisen tuotteen ja palvelun puolesta mahdollistaa sen, että työpaikat säilyvät Suomessa.

Tällaisina hetkinä kaivataan myös yhä enemmän tietoa, jotta voitaisiin tehdä omien arvojen mukaisia ostopäätöksiä. Yksi erittäin helppo tapa tähän on käydä tutustumassa Sinivalkoinenvalinta.fi-verkkopalveluun, jonka sivuilta löydät monista tuote- ja palvelukategorioista sen suomalaisen vaihtoehdon. Näin ainakin voit varmistaa, että tuet työllisyyttä Suomessa.