Mitä on oikeastaan olla Yhteiskunnallinen Yritys?

A-klinikka Oy on Yhteiskunnallinen Yritys isolla Y:llä, eli meillä on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä merkki vahvistamassa sitä, että toimintamme tarkoitus on ratkoa yhteiskunnallisia haasteita. Olemme olleet Yhteiskunnallinen Yritys jo monta vuotta ja edelleen innolla jatkamme matkaa rakentaen kestävää hyvinvointia.

Olemme monelta osin murrosvaiheessa, kun yhteiskunnan monet suuret rakenteet muuttuvat hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alussa. Vaikka tilanne on haastava niukkuutta jaettaessa mahdollistaa murros myös toimintatapojen ja käytänteiden muutokset. Erilaiset digiratkaisut ja terveysteknologia mahdollistavat meidänkin tarjoamiemme päihdehoitopalveluiden käyttämisen ympäri Suomea. On todella mainiota, että voimme aidosti ja tutkitusti vaikuttaa ja hoitaa myös sellaisia ihmisiä, jotka ovat satojen kilometrien päässä lähimmistä toimipisteistämme.

Yhteiskunnalle niin taloudellista kuin inhimillistä hyötyä

Yhteiskunnalliset yritykset ovat suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat läpinäkyvästi ja yhteiskunnan parhaaksi. Keväällä 2022 ulkopuolisen tutkimusyhtiön tekemän tutkimuksen perusteella myös meidän ostaja-asiakkaamme olivat vahvasti sitä mieltä, että me toimimme luotettavasti, avoimesti ja läpinäkyvästi.

Siitä olemme tietysti ylpeitä, mutta erityisen arvokkaan tuloksesta tekee se, että se on syntynyt jokapäiväisissä kontakteissa sidosryhmiemme ja palveluita tilaavien asiakkaiden kanssa yhdessä. Ei mikään organisaatio toimi tyhjiössä, vaan yhdessä muiden, niin sisäisten kuin ulkoistenkin kumppaneiden kanssa.

Toki isojen muutosten keskellä meillä on myös aito huoli siitä, että meidän tehtävämme, eli päihde- ja mielenterveysongelmien hoito Suomessa, mutkistuu entisestään, jos palveluihin ei satsata riittävästi resursseja.

Yhteiskunta hyötyy niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin siitä, että päihdeongelmia hoidetaan. Rahallista säästöä syntyy huomattavasti esimerkiksi erikoissairaanhoidossa ja lastensuojelussa, kun päihdeongelmat on hoidettu ajoissa ja ehjien palveluketjujen avulla. Monenlaisille vastuullisille toimijoille on tilaa ja tarvetta, jotta taataan kaikille ihmisille laadukkaat palvelut.

Toiminnan arvot ja suomalainen osaaminen helposti esiin

Yhteiskunnallisen yrityksen status ei toki itsessään tee meille mitään erityisasemaa muiden yritysten joukossa, vaan kertoo kaikille helposti arvoistamme ja toimintamme lähtökohdista. Se, että A-klinikkasäätiö omistaa A-klinikka Oy:n kokonaan, mahdollistaa tuottomme ohjautumisen yhteiseen hyvään säätiön toteuttaessa omaa tehtäväänsä tekemällä yhteiskunnastamme inhimillisempää.

Meillä on Yhteiskunnallinen Yritys -merkin lisäksi myös Avainlippu-merkki. Avainlipun tuntee 98 prosenttia suomalaisista, joten sekin viestii osaltaan tehokkaasti esimerkiksi kotimaisuudesta ja luotettavuudesta. Sote-alalla eivät isot muutokset varmasti ainakaan vähennä eri toimijoiden tarvetta erottua tai tuoda hyvää osaamista ja hoitoa esille, joten kaikki työkalut ovat tervetulleita.

Näistä työkaluista Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on yksi kätevimmistä, kun viestimme menee sen avulla usein perille ilman, että meidän tarvitsee toimintamme periaatteita sen enempää selittää. Tämä on viestinnän näkökulmasta hyvin arvokasta, koska aikaa ja tilaa saada ihmisten huomio on aina todella rajallisesti.

Jennin kuva: TeroBee Photography