Digital Commerce Finlandin myötä olemme mukana kehittämässä digitaalisen kaupan osaamista

Suomalaisen työn liitto on yksi perustajaorganisaatioista tänä syksynä toimintansa aloittaneelle uudelle digitaalisen kaupan yhteisölle, Digital Commerce Finlandille. Tämä on liitolle merkittävä askel ja luonteva jatkumo sille työlle, jota olemme yhdessä jäsenyritystemme kanssa tehneet digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Kuulimme Suomalaisen työn liitossa vuonna 2020 digitaalisen verkkokaupan asiantuntijasta, Leevi Parsamasta. Vinkki tuli jäsenyrityksemme edustajalta, joka oli osallistunut Leevin vetämään Business Finlandin Experience Commerce -ohjelman koulutuspäivään.  Koska kuuntelemme jäseniämme herkällä korvalla, otimme yhteyttä Leeviin. Keskusteluiden pohjalta rakentui Suomalaisen työn liiton neliosainen verkkokauppakoulutus, jonka järjestimme ensimmäisen kerran syksyllä 2020. Kokonaisuus toteutui yhteensä seitsemän kertaa, ja vielä viimeinenkin kerta veti lähes 200 osallistujaa! Myös palaute oli erittäin hyvää: tästä koulutuksesta moni sai arvokasta käytännön oppia ja aitoa hyötyä oman liiketoiminnan tueksi.

Kun vuonna 2021 Experience Commerce -hankkeessa alettiin miettiä, miten kahden vuoden päästä päättyvän hankkeen alla syntynyt yhteisö voisi edelleen pysyä voimissaan, myös meihin otettiin yhteyttä. Positiivisen jäsenpalautteen vuoksi olimme valmiita kuuntelemaan.

Uusi mahdollisuus yhteisölle

Olimme vuoden 2022 aikana lanseeranneet Avainlipusta suomalaisille verkkokaupoille myönnettävän version, sillä olimme huomanneet, että yhä useampi verkkokauppa halusi erottautua ulkomaisista kilpailijoistaan luotettavalla tavalla. Samana vuonna syntyi ajatus yhteisöstä, jonka tavoitteena on tukea digitaalisen kaupan osaamista Suomessa. Pohdimme tarkkaan, lähteäkö mukaan vai ei.

Verkkokauppa on ovi maailmalle, ja valtaosalla maailman ihmisistä on tuo ovi, älypuhelin, kädessään tuntikaupalla joka ikinen päivä. Monelle suomalaiselle yritykselle Suomi markkinana riittää, mutta kansainvälistyminen on verkkokaupan kautta mahdollista myös pienemmille yrityksille. Jos me voimme liiton toimesta auttaa osaltamme suomalaisia yrityksiä pärjäämään koko ajan kovenevassa kilpailussa ja erityisesti nyt negatiivisten talousuutisten aikana, teemme sen enemmän kuin mielellämme. Onhan perustehtävämme tukea jäsenyritystemme menestystä.

Syntyi Digital Commerce Finland Oy. Kyseessä on enemmänkin yhteisö kuin yritys, vaikka organisaation nimen perässä lukeekin Oy. Perustajaosakkaisiksi löytyi ryhmä, joista kaikki haluavat tukea digitaalista kauppaa kasvamaan Suomessa: Kaupan liitto, Posti, Sanoma, Keskisuomalainen, Paytrail ja Suomalaisen työn liitto.

Digital Commerce Finland Oy haki toiminnalleen Yhteiskunnallinen Yritys -merkin. Merkki voidaan myöntää yritykselle, jolla on määritelty yhteiskunnallinen missio. Tämän yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen yrityksen, Digital Commerce Finlandin, tavoitteena on kasvattaa digitaalisen kaupan osaamista ja luoda maailman kilpailukykyisin digitaalisen kaupan yhteisö Suomeen. Se on iso tehtävä, mutta olemme mielellämme mukana jakamassa oppeja ja viestimässä siitä, että kun itse tekee, moni asia voi olla mahdollista. Yrittämisessä ja siinä menestymisessä tarvitaan osaamista, sinnikkyyttä, usein myös onnea ja vähän apua kaverilta. Sitä apua Suomalaisen työn liitto haluaa Digital Commerce Finlandin kautta olla mahdollistamassa ja antamassa.

Lue lisää Suomalaisen työn liiton teemasivuilta

Lue lisää Digital Commerce Finlandin palveluista ja tilaa uutiskirje osoitteessa Digitalcommerce.fi

Kuva: Matti Vahtera